Hopp til innhold

Over 50 kvenske navn på skilt

Statens vegvesen har fått eller er i ferd med å få opp til sammen 180 nye skilt I Nord-Norge med kvenske og samiske navn.

Norsk-samisk-kvensk skilt i Storfjord

Storfjord kommune har fått ti nye skilt der stedene har fått både samisk og kvensk navn.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Navnene i seg selv er ikke nye. Der har vært der hele tiden, men har vært usynlige for mange, ikke minst som et resultat av statlig fornorskingspolitikk. Derfor er jeg glad for at Statens vegvesen kan rette opp noen feil og bidra til å synliggjøre denne viktige delen av identiteten vår, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen i Nord-Norge på vegvesenets egne nettside.

Rundt 50 kvenske navn

De fleste av skiltene er på steder som før har hatt norske navn, og som nå har fått nye samiske navn.

Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen

Statens vegvesen har ikke oversikt over hva det koster å sette opp skilt på samisk og kvensk i tillegg til norsk, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen i Nord-Norge. – Dette er lovpålagte krav, sier hun.

Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

Men også kvenske navn er nå kommet i deler av Nord-Norge, og over 50 av de «nye» navnene er kvenske. Det er spesielt i Nord-Troms og i Sør-Varanger at det mange steder er skilta både på norsk, kvensk og samisk.

«Kirkenes heter for eksempel Girkonjárga på samisk, mens kvenske Kirkkoniemi er det siste navnet som har blitt offisielt. Også Tromsø har blitt trespråklig», skriver de.

Har ikke oversikt over kostnader

Statens vegvesen har ikke noe samlet oversikt over hva det har kosta å få opp nye flerspråklige skilt, skriver de.

– Dette er lovpålagte krav, og vi skiller ikke mellom kostnadene til flerspråklige skilt og hva det koster å oppfylle de andre kravene til vegene. Stedsnavnene vi bruker skal være korrekte. Kostnadene vil dessuten variere med om vi må sette opp helt nye skilt eller om de nye navnene kommer på plass i forbindelse med annet arbeid, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

De er også forberedt på at flere nye skilt vil være nødvendig i tida som kommer etter hvert som stadig flere kommuner vedtar flere offisielle stedsnavn.