Hopp til innhold

Vil at flere skal få vite at de har rett til å lære kvensk i skolen

Utdanningsdirektoratet har laga en ny video for å få flere elever til å velge kvensk eller finsk som andrespråk. Målet er at flere elever i Troms og Finnmark skal velge faget.

Fra Utdanningsdirektoratets informasjonsfilm

Utdanningsdirektoratet har laga en informasjonsfilm om retten til opplæring i kvensk eller finsk, målet er å få flere til å velge et av språkene.

Den nye filmen er nå distribuert til alle grunnskoler og kommuner i Troms og Finnmark.

– Vi håper filmen kan bidra til at flere elever velger kvensk eller finsk som andrespråk. I tillegg til språkferdigheter, kan også faget bidra til at elevene får en sterkere tilhørighet til kulturen de er en del av, sier Seniorrådgiver Irja Mone Urdal i Utdanningsdirektoratet.

Skal bøte på frafall i skolen

Det har lenge vært mulig å ta finsk som andrespråk i skolen, mens kvensk først er kommet som et tilbud i noen kommuner de siste årene.

Irja Mone Urdal, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet

Seniorrådgiver Irja Mone Urdal i Utdanningsdirektoratet sier de håper at filmen ikke bare skal bidra til at flere velger kvensk eller finsk, men også at det skal bidra til at flere får en sterkere tilhørighet til kulturen de er en del av.

Foto: privat

Men antall elever som tar finsk har gått drastisk ned over mange år. I 2015 laga forskningsstiftelsen Norut, på oppdrag fra Utdanningsdirektorateten, en rapport der de blant anna skulle finne årsakene til dette. En av konklusjonene var at informasjonen ut til elever og foreldre ikke var god nok.

Denne animasjonsfilmen er laga for å bøte på dette.

– I arbeidet med å revitalisere kvensk språk, kan barnehage og skole være viktige bidragsytere. Samtidig er antallet elever som velger kvensk eller finsk som andrespråk på skolen over tid synkende. Vi vet at en av årsakene til dette, er at mange ikke er klar over rettigheten de har. Dette ønsker vi å endre på, sier Urdal.

Retten til opplæring i kvensk tydeliggjort

Informasjonsarbeid, blant anna å lage en motiverende informasjonsfilm, var også et av tiltakene i regjeringens «Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk».

– Å lage en slik film til skolestart i år passa ekstra godt i og med at ny læreplan i faget har trådd i kraft denne høsten og at det i fjor kom en lovendring som tydeliggjorde retten til opplæring også i kvensk. Med lovendringen endra vi navnet på læreplanen til «læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk», sier hun.

Fra framlegging av Målretta plan for kvensk språk

Den gang statssekretær Anne Karin Olli (H) (til venstre) legger fram «Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk» i 2017. Der var informasjonsarbeid om retten til å lære seg kvensk et av tiltakene det skulle satses på.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

I arbeidet med animasjonsfilmen har filmselskapet som fikk oppdraget samarbeida nært med de kvenske/norskfinske organisasjonene.

– Vi er veldig takknemlige for at organisasjonene har hjulpet oss, sier Urdal og legger til at skolene kan bruke filmene når de skal informere både elever og foreldre om rettigheten. Andre som ønsker å informere om retten til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk, kan også vise filmen.

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettside.