Hopp til innhold

Kommisjonsrapporten får kritikk fra kvenforbundet

– Den har manglende belysning av kvenenes historie, sier leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto Kai Petter Johansen

Kai Petter Johansen i Norske Kveners Forbund hos Kvensk Institutt i Børselv.

Leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto Kai Petter Johansen mener kommisjonsrapporten bærer preg av den kunnskapsmangelen som samfunnet generelt har om kvenene.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Det er noen uker siden Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverte sin rapport Sannhet og forsoning til Stortinget.

Rapporten beskriver blant annet norske myndigheters fornorskingspolitikk overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner, og foreslår tiltak som kan bidra til videre forsoning mellom staten og disse gruppene.

Det er imidlertid ikke alle som er helt fornøyde med rapportens innhold.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto mener at rapporten har mangelfull informasjon om kvenenes historie.

Det kom fram da forbundet møtte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i Børselv forrige uke.

Rapporten er litt sånn som vi egentlig hadde forventet. Det kvenske er ikke godt nok belyst, sier forbundets leder Kai Petter Johansen når NRK møter ham før møtet.

Les også Komiteen møtte de kvenske/norskfinske organisasjonene i Børselv

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besøkte Kvensk institutt i dag.

– Vi er skrevet ut av historien

Samtidig ser forbundslederen mye bra i rapporten. Han tror at kommisjonen særlig har lyttet til forbundet på tiltak-siden og har hatt bruk for alle forbundets innspill.

– Tiltak-siden balanserer rapporten litt etter mitt inntrykk.

Kai Petter Johansen, leder for Norske kveners forbund, deltok på møtet til Arktisk råd.

Kai Petter Johansen, leder for Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Det som Johansen og kvenforbundet imidlertid kritiserer, er hvordan kvenenes historie er fremstilt. De mener kvenene er skrevet ut av flere områder som laksefiske og fiskeri langs kysten.

– Og andre områder der kvenene har vært helt sentralt, sier Johansen.

Les også Mener kvenene har blitt skrevet ut av norgeshistorie

Norske kveners forbund (Nkf-Rk) vil skrive kvenenes egen historie - på tvers av grenser. På bildet Nora Ollila Sandmo, Kai Petter Johansen, Unni Elisabeth Huru og Jan Daleng.

Han mener årsaken til den mangelfulle informasjonen kan skyldes kvenene manglende deltakelse i arbeidet med rapporten.

Forbundet har tidligere bedt Stortinget om å rydde opp slik det blir ansatt folk med kompetanse i kvensk språk og kultur i kommisjonen.

– Vi burde vært mye mer koblet opp enten via ressursgrupper eller andre former slik at vi kunne bidratt til og tatt et større eierskap til selve rapporten, sier han.

– Det ville tjent rapporten, og det ville tjent arbeidet videre.

Kai Petter Johansen i Norske Kveners Forbund hos Kvensk Institutt i Børselv.

Kai Petter Johansen deltok på møtet med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen med Jan Erling Pedersen.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Går ikke med på kritikken

– Jeg mener den er ganske godt dekt i kommisjonsrapporten.

Det sier førsteamanuensis i historie Ketil Zachariassen ved UiT Norges arktiske universitet. Han er også medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Cathrine Paus og Ketil Zachariassen

Ketil Zachariassen er førsteamanuensis i historie ved UiT Norges arktiske universitet med særlig ansvar for urfolks- og minoritetshistorie.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Det er selvfølgelig slik at man alltid kan ønske å ha med mer om alt – det er helt naturlig. Men vi må også holde på et eller annet generisk nivå i forhold til det vi kan skrive om.

Historikeren tar opp forbundets tidligere kritikk mot kommisjonen og kommisjonens arbeid. Han anser at forbundet har gjort det som et politisk utspill.

– Og det syns jeg er helt greit, men jeg syns det kanskje ikke er helt dekkende faglig.

Les også Mener språkopplæring kunne vært første skritt til forsoning – men Stortinget sa nei

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer rapport til Stortinget.

Som historiker ønsker Zachariassen imidlertid mer forskning om kvensk historie.

– Det er selvfølgelig masse som kan gjøres mer på det her området, men at det er dårlig dekt i rapporten det vil jeg ikke gå med på.

Les også Internatskolen gjorde at barna blei fremmede for egne foreldre

Børselv internat

Skal lytte

Nå er det Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget som skal følge opp kommisjonsrapporten.

Før Stortinget vil fatte eventuelle forsoningstiltak som språktiltak, skal komitéen behandle rapporten og komme med sin egen innstilling om dem.

Luje kans: Isotingan komitea kohđatteli kväänit ja norjansuomalaiset Pyssyjovela 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besøkte Kvensk institutt i dag.

Da komitéen møtte Norske kveners forbund og de andre kvenske/norskfinske organisasjonene i Børselv, spurte NRK kommisjonen hva de mener om forbundets kritikk

– Det skal vi lytte til, sier tidligere leder i Sosialistisk Venstreparti (SV) og komitémedlem Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken (SV), medlemmet av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Audun Lysbakken er medlem av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

– Det er veldig verdifullt at vi har fått rapporten, men det betyr ikke at den trenger å ha rett i alt eller at alt er godt nok beskrevet.

Meningen bak møtet i Børselv var nettopp å høre organisasjonenes første reaksjoner på rapporten.

– Det er ikke slik at vi bare skal ta rapporten og lage en innstilling på grunnlaget av den. Vi skal også høre på organisasjonene og mennesker som har erfaring om fornorskingspolitikken, sier Lysbakken.

Audun Lysbakken på besøk hos Kvensk Institutt i Børselv i forbindelse med oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Audun Lysbakken på besøk hos Kvensk institutt.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Det sier også Lubna Jaffery (Ap) som leder komitéens arbeid med rapporten.

– Rapporten har gjort sitt stykke arbeid og nå skal Stortinget gjøre sitt. Det er nettopp de manglende viktige ting som nå må komme på bordet.

Lubna Boby Jaffery på besøk hos Kvensk Institutt i Børselv, i forbindelse med oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om fornorskning av samer, kvener og skogfinner.

Lubna Jaffery leder komiteens arbeid med kommisjonsrapporten. I tillegg er hun første nesteleder i komiteen.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Mener hullene må tettes

Kai Petter Johansen ønsker at hullene i rapporten, som kunnskapsmangel, må tettes.

– De må tettes med forsking og kunnskapsinnhenting, sier han.

Han mener man ikke kan sitte og vente på å få alle den kunnskapen man trenger spesifikk om kvenene.

Leder ved Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, taler under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Leder ved Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, taler under overrekkelse av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Det finnes mye kunnskap allerede som man har fått gjennom forsking innenfor det samiske miljøet og de andre miljøene i samfunnet som man kan trekke parallell over til det kvenske og bruke.

– Nå bærer rapporten et preg av kunnskapsmangelen som også finnes i samfunnet, sier han.