Hopp til innhold

Det blir trolig lettere å få opplæring i kvensk i skolen

24 offentlige etater, organisasjoner og andre støtter en endring i Opplæringsloven som gir elever som ønsker det rett til undervisning i kvensk i stedet for finsk.

Kvensk lærebok

Når Opplæringsloven endres skal det lettere for foreldre å kreve opplæring i kvensk i skolen i stedet for finsk.

Foto: Pål Hansen / NRK

Forvirring rundt regelverket og manglende informasjon har ført til at mange kommuner i Troms og Finnmark har gitt opplæring i finsk, også til elever som har krav på kvensk.

Derfor sendte Kunnskapsdepartementet i oktober ut på høring et forslag til endring av Opplæringsloven for å gjøre den tydeligere på at elever HAR krav på opplæring i kvensk dersom de ønsker det.

Sist høst gikk Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto ut med krav om at det må presiseres at elever som ønsker kvensk skal kunne få det.

– Europarådet anslår at kun 40–50 kvenske barn får opplæring i kvensk i grunnskolen i Norge. Kun to kommuner tilbyr opplæring i kvensk, og det er altfor dårlig, sa Hilja Huru, leder for NKF den gang.

NKF krevde også at det må gjelde hele landet og videregående skole.

En av kommunene dette gjaldt var Nordreisa kommune. Der fikk den gang fem år gamle Johanna Elise ikke lære kvensk i skolen til tross for at hun hadde krav på det.

I ettertid har imidlertid ordføreren lovt at de skal få til undervisning i kvensk.

Foreslår endring av Opplæringsloven

I oktober kom så forslaget fra regjeringen:

«Forslag til endring i opplæringsloven § 2–7 om elevers rett til opplæring i kvensk i grunnskolen. Departementet foreslår å presisere at elever som har rett til opplæring i finsk også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021.»

Målrettet plan for kvensk språk 2017–2019 ble lagt fram i januar i fjor. Her lovet regjeringen en satsing på kvensk språk og kultur, blant annet at UiT Norges arktiske universitet skulle på 750 000 kroner til å bygge opp en lærerutdanning i kvensk, et arbeid som nå er i gang.

Lørdag gikk høringsfristen ut for den foreslåtte klargjøringen i Opplæringsloven og nå foreligger det høringssvar fra til sammen 24 offentlige etater, organisasjoner og andre, og ingen motsetter seg denne endringen. Flere er i sine svar inne på noen av de punktene NKF har vært inne på, blant anna at denne rettigheten må gjelde hele landet og ikke bare Troms og Finnmark og at den også bør gjelde i videregående skole. Samtidig viser høringssvarene at dette er et komplekst tema.

Du kan lese alle høringssvar her: Høring av forslag til endring i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder