Nå blir det lærerutdanning i kvensk

På Kvenfolkets dag kan Universitetet i Tromsø melde at det blir lærerutdanning i kvensk fra neste høst. Fra høsten blir det forkurs for interesserte.

Anna-Kaisa Räisänen

Nå gjøres det klart for lærerutdanning i kvensk ved UiT Norges arktiske universitet

Foto: Anne-Mari Rahkonen Berg

I dag er det bare noen få tusen mennesker som snakker kvensk. Det er et at Europas mest utryddingstruede språk, og samtidig er det stor mangel på kvenske lærere i skolen.

Nå ønsker UiT Norges arktiske universitet å gjøre noe med det.

«Allerede fra høsten kan du starte på forkurs i det 300 år gamle språket», skriver de i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyd med å få dette tilbudet på plass. Vi håper at lærere med kvensk språkkompetanse vil styrke språkets posisjon og gjøre det til et levende språk igjen i Norge, sier Sonni Olsen, dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Får ettergitt studielån

Da regjeringen la fra "Målrettet plan for kvensk språk og kultur" i januar, fikk UiT Norges arktiske universitet en ekstra bevilgning på 750.000 kroner for å utvikle det nye lærerutdanningstilbudet. Pengene skal også gå til å bygge nettverk og rekruttere studenter.

– Fra 2019 vil studenter som tar kvensk som del av lærerutdanning få ettergitt inntil 50.000 kroner av studielånet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

For å kvalifisere studentene som vil ta kvensk som en del av sin lærerutdanning, tilbyr universitetet fra høsten et forkurs i kvensk, sier professor Leena Niiranen ved institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet.