Hopp til innhold

Flere influensere bryter loven

Flere influensere bryter alkoholloven, men det får ingen konsekvenser. Tre år etter Stortingsvedtaket, har Helsedirektoratet fremdeles ikke tilstrekkelige virkemidler.

Caroline Berg Eriksen

ALKOHOLREKLAME: Det forbudt å reklamere for alkohol. Dette forbudet innebærer også at alkohol, eller kjennetegn på alkoholholdig drikk, er på annonsebilder.

Foto: Hansen, Frode / VG

I helgen var influenceren Martine Lunde på annonseoppdrag for en festival i Kirkenes, der lot ho seg avbilde med en øl i hånda, samtidig som ho reklamerte for festivalen.

Torsdag forrige uke la Caroline Berg Eriksen ut et bilde hvor ho reklamerte for en frisør, og foran henne sto et glass med vin.

Caroline Berg Eriksen

REKLAME: Instagram-historien til Caroline Berg Eriksen, er ikke innenfor Alkohollovens reglement.

Foto: Skjermbilde

Lunde og Eriksen, er to av flere influensere som har brutt alkoholloven. NRK har funnet at samtlige norske Instagram-kjendiser har brutt alkoholloven i år.

– Lite begeistret

Ifølge norsk lov, § 9–2. Reklame for alkoholholdig drikk, er det forbudt å reklamere for alkohol. Dette forbudet innebærer også at alkohol, eller kjennetegn på alkoholholdig drikk, er på annonsebilder.

Med andre ord vil et fullt vinglass eller en ølboks i markedsføring av mat, klær, reiser, sminke, hotellrom eller andre varer være forbudt, selv om merkenavnet ikke vises.

Øyvind Giæver i avdeling for levekår i Helsedirektoratet, sier det jobbes for å få slutt på reklame som inneholder alkohol.

– Vi er ikke spesielt begeistret for alkoholreklame. Vi fører regelmessig tilsyn, sier Giæver.

Ikke én har mottatt noen form for reaksjon for lovbruddet.

Martine Lunde bryt alkohollova

IKKE LOV: I helga var Martine Lunde på sponset festival, og la ut en reklame for festivalen, men det hun holder nederst på bilde, skulle vært fjernet.

Foto: Skjermbilde

Etterlyser «ris bak speilet»

En utfordring er at Helsedirektoratet ikke har anledning til å ilegge overtredelsesgebyr. Det er vedtatt på Stortinget, men har ennå ikke blitt forskriftsfestet. Det er det Helse- og omsorgsdepartementet som må gjøre.

JOBBER FOR BEDRE INFORMASJON: Øyvind Giæver sier det jobbes for å spre informasjon om alkoholloven til influensere.

KUN ULOVLIG I REKLAME: Øyvind Giæver understreker at det ikke er ulovlig å legge ut bilder av alkohol i utgangspunktet. Det er i annonseinnlegg det er forbudt. FOTO: Svein Olsson

Foto: Svein Olsson

Vedtaket er tre år gammelt, men er fremdeles ikke forskriftsfestet.

– I mellomtiden kan vi bare bøtelegge ved vedvarende brudd, hvis aktøren ikke retter seg når vi påpeker brudd, sier Giæver.

Mener arbeidet ville blitt enklere

I 2018 vedtok Stortinget endringer i alkoholloven, som blant annet medførte innføring av overtredelsesgebyr for brudd på alkoholloven.

Det ble ikke foreslått krav om at bruddet måtte oppfylle ytterligere krav, for eksempel være et gjentatt brudd eller et vesentlig brudd.

Giæver påpeker at Helsedirektoratets arbeid med alkoholloven ville blitt mye enklere, dersom dette var på plass.

Selv om de fleste retter på annonsen så fort Helsedirektoratet påpeker brudd, er det for sent.

– Reklameverdien er jo allerede innkassert. Vi trenger det overtredelsesgebyret for å ha et effektivt ris bak speilet, forklarer Giæver.

Giæver understreker at det ikke er ulovlig å legge ut bilder av alkohol, men å inkludere det i annonseinnlegg.

Departementet

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær fra Høyre i Helse- og omsorgsdepartementet, beklager at arbeidet har blitt forsinket. Grunnen er at departementet har vært helt sentral i pandemihåndteringen.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke Foto:

BEKLAGER: Statssekretær beklager ar arbeidet har blitt forsinket, men mener departementet har gjort riktige prioriteringer

Foto: Borgos Foto AS

– Dette er et av mange arbeid som har blitt satt på vent på grunn av pandemien. Det mener jeg var en helt riktig prioritering

De tar sikte på å sende dette på høring mot slutten av året, eller begynnelsen av neste år.

– Det kommer an på hvordan situasjonen med pandemien blir fremover, vi har begrensede ressurser.

Men det gikk en stund mellom sommeren 2018, og pandemien i 2020, hva skjedde i det tidsrommet?

– Det handlet litt om kapasitetsbegrensninger i departementet. Det er et krevende arbeid å lage forskrifter. Man valgte da å sette dette arbeidet til helsedirektoratet, og de leverte sin utredning i januar i år. Vi jobber nå med å få ferdigstilt dette.

– Må på plass

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV fra Østfold valgkrets er ikke fornøyd med departementets håndtering av vedtaket.

– Forskriften må komme på plass umiddelbart. Vi kan ikke ha det slik at norske influensere kan bryte norsk lov.

Han har forståelse for at man har prioritert pandemien

Freddy André Øvstegård, SV

MÅ PÅ PLASS: SV-politiker Freddy André Øvstegård mener vedtaket må forskriftsfestes umiddelbart.

Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Dette ble likevel vedtatt for tre år siden, så det er klart at det burde vært på plass.

NRK har kontaktet flere influensere for kommentar. Caroline Berg Eriksen, og Influenserbyrået Ad Sales, som representerer Martine Lunde, har blitt forelagt innholdet i saken. De har ikke svart på NRK sine henvendelser.

Kulturstrøm

Flere kulturnyheter

Jon Fosse byrja nobelforedraget med å fortelje om si livslange frykt for høgtlesing

– Og no nesten heilt utan redsle, las han skjelvande. Nobelforedraget til Jon Fosse rørte fleire.