Stanset riving av verneverdig hus

Fortidsminnneforeningen i Oslo og Akershus stanset rivingen av et verneverdig hus ved å sette seg ned foran huset i protest.

Ingeborg Magerøy, fagkonsulent i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, foran Nordli-bygningen

Ingeborg Magerøy.

Foto: Eirin Venås Sivertsen / NRK

Rivingen av den 220 år gamle bygningen «Nordli» er stanset.

Levende skjold

Inngangspartiet er rasert til pinneved, men resten av huset står fortsatt mens anleggsmaskiner gjør seg klar til å forlate tomten. Sørum kommune har vedtatt at bygget skal rives, men i dag måtte de stanse arbeidet etter at en representant for fortidsminneforeningen stilte seg opp foran gravemaskinen som levende skjold.

- Det er et ekstremt tilfelle dette. Saken viser så tydelig hvor hullene i kulturminneforvaltningen er, sier Ingeborg Magerøy, fagkonsulent i fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

Ordføreren aksepterer aksjonen

Ordfører i Sørum kommune, Hans Marius Johnsen (Ap)

Hans Marius Johnsen

Foto: Eirin Venås Sivertsen / NRK

- Det er slike aksjonsmåter som vi bare må akseptere. Folk som brenner slik for en sak, må få lov til å stille seg på trappa, sier ordføreren i Sørum kommune, Hans Marius Johnsen fra Arbeiderpartiet.

Han har utsatt rivingen til etter kommunestyremøtet på onsdag, fordi han mener det har kommet frem ny informasjon kommunen må ta stilling til før huset kan rives.

Kommunen ønsker å erstatte bygget med en kopi, og bruke huset til barnehage. Stridens kjerne handler om hvor mye det vil koste å rehabilitere bygget.

- Det går an å la bygningen stå der og gjøre utbedringer slik at det ikke detter sammen, men det er ikke det spørsmålet er om. Det skal jo være en barnehage der. Ideen om et forhistorisk senter tror jeg ingen ting på. Vi har bedre alternativer i Sørum.

Frykter likevel riving

Trebygningen «Nordli» spilte en stor rolle i den korte krigen mellom Norge og Sverige i 1814. Sten Sture Larre, styreleder i fortidsminneforeningen Oslo og Akershus er glad for dagens utsettelse, men frykter at huset likevel rives.

- Jeg frykter at man får en utsettelse noen dager og så vil man ikke ha kompetanse til å vurdere rapportene opp mot hverandre, sier han.

Kulturstrøm