Raser mot sosialdemokratiet

Norsk-afrikanske Hanne Nabintu Herland argumenterer friskt for at den kristne etikken bør være rettesnor i våre liv, i debatt-boken "Alarm! Tanker om en kultur i krise"

Alarm! Tanker om en kultur i krise

Hanne Nabintu Herland er født og oppvokst i Afrika.

Foto: Luther forlag

Alarm! Tanker om en kultur i krise

Boken 'Alarm! Tanker om en kultur i krise'.

Foto: Luther forlag

"Alarm. Tanker om en kultur i krise" er utstyrt med et utropstegn formet som et kors, og utkommer på det kristne Luther forlag. I litteraturlisten bak i boken står en oversikt over de mange kronikkene Herland har skrevet de siste par årene med polemiske titler som "Nei til kvinnekamp", "Hedonismens svakhet", "Misjonærbarns selvmedlidenhet".

Religiøst forankret

I denne boken får vi et den religiøse plattformen som alle disse meningene er tuftet på. Herland mener i likhet med Søren Kierkegaard at mennesket ikke klarer å handle tilstrekkelig moralsk ut fra rasjonalitet alene. Vi trenger den kristne etikken som en rettesnor i våre liv.

Hun utsteder noen rasende bannbuller til den sosialdemokratiske, sekulære staten som mislykkes i å skape en himmel over folks tilværelse, og til statskirkelige biskoper som ikke tar ansvar for den religiøse oppdragelsen av det norske folk.

Religionshistorisk tyngde

Hanne Nabintu Herland er helt klart best når hun går religionshistorisk til verks. Hun argumenterer interessant for at den kristen-hebraiske tradisjonen var først ute med et ideal om nestekjærlighet og empati med alle mennesker - uansett tro, kjønn og hudfarge. At dette så er blitt misbrukt opp gjennom historien er en annen historie.

I sin form ligner boken på en masteroppgave med flittig bruk av sitater av filosofer, som Herland tar til inntekt for sitt syn. Den franske forfatteren og kulturpessimisten Michel Houellebecq framstår her overraskende nok som en tilhenger av et samfunn tuftet på religiøs tro.

Herland lyttet også nøye til filosofen Jürgen Habermas da han holdt sitt Holberg-foredrag i Bergen i 2005. Der sa han blant annet at "det er ingen grunn til å nekte for at religionene fremdeles kan romme semantisk potensial til å inspirere også mennesker utenfor det gitte trosfellesskapet".

Et friskt pust

Med sin religionshistoriske bakgrunn framstår Hanne Nabintu Herland som et friskt pust fra den kristenkonservative fløyen i den offentlige debatten. Hadde hun vært aktiv for ti år siden ville hun vært selvskreven i verdikommisjonen til Kjell Magne Bondevik.

Hun er kanskje for blond for Dagfinn Høybråten, men burde ha gode muligheter for å bli sjefsideolog hvis lederen av fremtidens KrF heter Inger Lise Hansen.

Kulturstrøm

  • Dialektpris til Victor Sotberg

    YouTubar og programleiar Victor Sotberg frå Steinkjer har vunne Dialektprisen 2020. Prisen blir kvart år delt ut av Norsk Målungdom. – Det betyr heilt sjukt mykje for meg. Ikkje berre fordi eg er veldig stolt over mi trønderske dialekt, men fordi eg er glad i dialektar sånn generelt, seier 29-åringen til Norsk Målungdom.

    Victor Sotberg debuterer som artist med BlimE-låta 2020
    Foto: Svend Even Hærra / NRK
  • Operaen strømmer gratis i desember

    Den Norske Opera & Ballett får ikke ha publikum i salen, men strømmer opera, ballett og konsertopplevelser gratis fra lørdag 12. desember med premiere på Barberen i Sevilla.