Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI. Han viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. 
Episode 1:10 Distanse. Det skjer ikke meg.

Derfor vil vi ikke høre

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Klimapsykolog Per Espen Stoknes guider deg gjennom jungelen av menneskelige forsvarsmekanismer.

Dommedag

Svovelpredikanter og klimaforskere, samme ulla?

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her forteller Stoknes hvorfor vi lukker ørene når advarslene om alvorlige klimaendringer blir sterkere. (2:10)

Dissonans

Hvorfor gjør jeg det motsatte av det jeg vet er rett?

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her forteller Stoknes hvorfor vi klarer å se på oss selv som klimabevisste selv om vi lever akkurat som før. (3:10)

Benekting

Jeg lever som om jeg ikke vet.

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her viser Stoknes hvordan vi klarer å leve som om jeg ikke vet at alvorlige klimaendringer truer oss. (4:10)

Identitet

Jeg er meg og hører det jeg vil.

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her forteller Stoknes hvordan det henger sammen at vi tror på det vi vil tro på og ser etter bekreftelser som passer til den vi er og vil være. (5:10)

Sosiale flokkdyr

Får naboen solceller, må jeg også ha det!

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her forteller Stoknes hvor sterkt eksempelets makt er for oss mennesker. (6:10)

Nye muligheter

Klimakrisen, veien til et bedre og smartere liv.

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. 
Her viser Stoknes hvordan måten vi snakker om klimaendringer på, farger holdningene våre. (7:10)

Dulting

Hva har pissoarer med klimadebatten å gjøre?

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her forteller Stoknes hvor lite som skal til for å oppnå store gevinster. (8:10)

Gerhardsen 2.0

Den nye fortellingen som bygger landet etter oljen.

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. Her viser Stoknes hvordan en ny fellesfortelling kan gi oss retningen mot et bærekraftig samfunn. (9:10)

Se - det virker!

Resultater driver oss

Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI og viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. 
Her forteller Stoknes hvor viktig det er for mennesket å se resultat av innsats.(10:10)