Hopp til innhold

Vindkraftutbyggere blir ikke ferdige innen fristen – skylder på korona

Sju planlagte vindkraftverk er allerede stoppa fordi de ikke rekker fristen Stortinget har satt.

Et halvtotalt utsnitt av en vindturbin i Roan vindkraftanlegg. Man ser en grå himmel med mørke skyer i bakgrunnen.

STANS: Flere vindkraftprosjekter er stansa av NVE fordi de er for sent ute. Nå venter utbyggerne i Nord-Odal på en avgjørelse.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Skogen er hogd, høyspentkablene ligger i bakken og det meste av veier inn til vindkraftparken i Nord-Odal står ferdige.

Planen er å reise de første mastene denne sommeren og starte strømproduksjon i august.

Men nå kan planen ryke. Odal Vindkraftverk kan bli kraftig forsinka. Emil Orderud, som er daglig leder, sier det skyldes korona.

– Innreiseforbudet gjør at vi ikke får inn tyske og tsjekkiske spesialister som vi er avhengige av for å fortsette jobben, sier Orderud.

Emil Orderud,

VINDKRAFT-LEDER: Emil Orderud

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Nå har vindkraftutbyggeren søkt Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, om utsettelse til juni 2022.

Men det kan bli vanskelig å få. I verste fall kan det bety at vindkraftparken stanses.

7 av 8 vindkraftutbyggere fikk nei

Stortinget har vedtatt at det ikke skal gis utsettelser til vindkraftutbyggere som ikke blir ferdige innen 2021.

Da opphører også støtteordningen til vindkraftutbygging. Den såkalte el-sertifikat-ordningen.

– Når støtteordningen blir borte og reglene for konsesjon endres, er det ikke grunnlag for å forlenge fristen, sier Erlend Bjerkestrand, som er fungerende seksjonssjef i NVE.

Sperring med gjerder inn til anleggsområde til Odal Vindkraftverk.

AVSPERRET: Anleggsområdet er stengt og det jobbes for fullt. Men utbyggerne har problemer med å overholde fristen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Dette har rammet mange vindkraftutbyggere. Siden juni 2020 har NVE avslått hele sju av åtte søknader om utsettelse etter 2021.

– Det betyr at prosjektet ikke kan realiseres og at de må søke konsesjon på nytt, sier Bjerkestrand.

De sju vindkraftprosjektene som fikk nei til utsettelse, hadde ikke kommet i gang med byggearbeidet.

Etter at denne saken ble publisert har også Skorveheia Vindkraftverk på Sørlandet fått nei til utsettelse.

Mener NVE må si nei også i Nord-Odal

I området hvor vindkraftparken i Nord-Odal bygges, står det en gapahuk. På den er det hengt opp et stort banner med påskriften «stopp vindkraftutbyggingen».

Petter Johan Holth og Tor Arne Vold foran en gapahuk med nei til vindkraft-banner i skogen i Nord-Odal.

MOTSTANDERE: Petter Johan Holth og Tor Arne Vold (til høyre) kjemper mot vindkraftutbygginga. I skogen ved anleggsområdet har Motvind hengt opp et stort banner på en gapahuk.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det ble gitt tillatelse til å bygge vindkraft her i 2016, men arbeidet startet først i fjor vår.

Motstanden mot vindparken har vært stor. Petter Johan Holth er styreleder i Motvind Nord-Odal og blant dem som nå forsøker å stanse utbygginga.

– Man redder ikke miljøet ved å rasere norsk natur og skogen vår, sier Holth.

Han mener NVE må følge opp det Stortinget har vedtatt og si nei til utsettelse.

Holth mener utbyggerne ikke kan skylde på koronakrisa.

– Når utbyggeren benytter seg av og er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, må denne risikoen innkalkuleres og stå for utbyggers regning, sier han.

Mener korona er gyldig grunn

Petter Johan Holth

MOTSTANDER: Petter Johan Holth jobber mot vindkraftutbygging i Nord-Odal

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Dersom Odal Vindkraftverk ikke får utsettelse vil det få store konsekvenser. Da må de søke på nytt om å få lov til å bygge. Millioner av kroner er allerede lagt ned i prosjektet.

Likevel er ikke daglig leder Emil Orderud særlig bekymret. NVE kan gjøre unntak og gi utsettelse dersom byggearbeidet har kommet langt og årsaken til forsinkelsen skyldes uforutsette forhold.

– Vi er ikke skyld i at våre arbeidere nå ikke kommer over grensa. Vi har havna i en situasjon som er utenfor vår kontroll, sier Orderud.

Gravmaskin i skogen der Odal Vindkraftverk driver utbygging.

VINDKRAFTUTBYGGING: Arbeidet med å bygge ut vindkraftverket startet i mai 2020. Skogen er rydda og veier inn til anlegget er på plass.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han mener de er kommet langt i bygginga og sier at halvparten av fundamentene til mastene allerede er støpt.

NVE har allerede gjort unntak. Også Øyfjellet vindkraftverk i Nordland ba om utsettelse på grunn av forsinkelser knytta til korona. Det fikk de, og ny oppstart er september 2022.

Motvind reagerer på avgjørelsen og mener utsettelsen aldri burde vært gitt.

– Stortinget må beordre regjeringen om å stoppe alle vindkraftutbyggere som ikke overholder fristen, sier Petter Johan Holth.

Emil Orderud i Odal Vindkraftverk sier de jobber for å få de utenlandske arbeiderne over grensa, slik at de kan holde den opprinnelige tidsfristen. Men foreløpig er det ingen løsning.

– Jo lenger det drøyer, jo større er sjansen for at vi ikke kommer mål som planlagt, sier han.

Flere saker fra Innlandet

Sivert Refsdal

Sivert har 20 seksere

NRK anbefaler