Villrein på Strynefjellet

Bilister som kjører riksveg 15 over Strynefjellet må se opp for villrein i vegbanen.

Villrein på Strynefjellet.
Foto: NRK

 

Oddbjørn Åboen i Mesta sier at flokker med villrein krysser fram og tilbake over vegen. Sannsynligvis er det rester etter veisaltingen i vinter som gjør at villreinen oppholder seg i vegbanen.

Enkelte ganger er reinen sett helt inne i tunnellåpningene på riksveg 15.