Vil skyte omstridte haltende ulver

En video av et haltende ulvepar i skogen i Trysil har skapt stort engasjement på sosiale medier de siste dagene. Nå vil dyrevernsnemnda at ulveparet som har vært svært omstridt, skal avlives.

VILTKAMERA: Jørn Stener fanget opp disse to haltende ulvene med viltkamera i Trysil i begynnelsen av juli. Han postet det på Facebook, og der har mange engasjert seg i kommentarfeltet.

Ulveparet som ble filma er trolig alfaparet i Slettås-flokken.

Slettås-flokken har vært meget omstridt, blant annet fordi lokalbefolkninga har følt at den har vært nærgående. Flere miljøministre har likevel holdt sin beskyttende hånd over den.

Les: Nærgående ulv i Trysil

Les: Ulvene i Slettås-flokken blir ikke felt

På videoen kan man først se hvordan det som trolig er alfahunnen er hjulbeint i bakbeina, og alfahannen som kommer haltende etter.

– Når du sitter i dyrevernsnemnda så er det jo dyrevelferd som er det viktigste for deg, og når jeg ser sånne bilder som dette må jeg jo bare reagere, sier Øyvind Bæk i dyrevernsnemnda i Trysil.

Haltende ulv i Trysil

ALFAHANNEN: Hannen halter tydelig på videoen, og Thomas Strømseth i Statens naturoppsyn sier at om det er alfahannen er det ikke er første gang den har bruddskader, og at det har leget seg selv før.

Foto: JØRN STENER / Viltkamera

Det er Jørn Stener fra Trysil som har fanget opp ulvene ved et viltkamera. Thomas Strømseth i Statens naturoppsyn har sett videoen, og han har selv vært med på å merke både alfahannen og alfatispa i Slettåsreviret i Trysil.

– Jeg kan ikke si det hundre prosent sikkert at det er alfaparet på videoen, men ut ifra form og farge på halsbåndet og området de ble filmet i, så er det vel ganske stor sannsynlighet for at det er dem som vises på filmen, sier Strømseth.

Bruddskader

Hannulven har tidligere hatt bruddskader i beina som har leget seg selv, men når Strømseth ser videoen av ulven nå mener han den halter mer enn han har sett før.

– Det vi vet generelt sett er jo at ulver lever ganske harde liv, og at man ser legede benbrudd og skader på dyr for eksempel i forbindelse med merkinger og de greier seg helt fint i lang tid etterpå, sier Strømseth.

Kommentarer på video med ulv som halter i Trysil

INNAVL: Flere spekulerer på sosiale medier om ulvetispas rare gange skyldes innavl. Thomas Strømseth i Statens naturoppsyn sier det er mer naturlig å tenke at det skyldes alderdom.

Foto: Skjermdump

Statens naturoppsyn har ikke sett at alfatispa har hatt skader i bakparten tidligere.

– Nå har den en ganske hjulbeint stilling i bakparten, det er ganske lett å se. Det vi vet er at tispa er minst ti år gammel, og det er en ganske høy alder for en skandinavisk ulv, så en årsak kan for eksempel være høy alder, sier han.

Dyrevelferd

Øyvind Bæk har vært i kontakt med Mattilsynet om saken, og de henviser videre til viltnemnda. Han sier at om det hadde vært snakk om en elg hadde den blitt avliva med en gang.

– Da hadde viltnemnda blitt varsla, og så hadde dem antageligvis avliva elgen uten problemer. Og da lurer jeg på hva forskjellen på en elg og en ulv er, for ingen av dem skal jo lide, sier Bæk.

Han har tidligere engasjert seg sterkt mot regjeringas ulveforvaltning i Trysil.

Men sier at han nå kun engasjerer seg av hensyn til dyrevelferden siden han sitter i Dyrevernnemnda i kommunen.

Må være akutt

Mandag ble saken sendt til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Men seniorrådgiver Øyvind Gotehus sier at de ikke finner noen hjemmel i lovverket til å kunne bestemme om ulveparet skal avlives eller ikke.

– SNO har gått gjennom videoen og jeg kan ikke se at det virker akutt å ta ut de to ulvene, sier Gotehus.

Derfor sender de saken videre til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet skal se nærmere på saken i samarbeid med SNO i Trysil.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi ikke går inn og avliver dyr på grunnlag av alderdom eller bruddskader. Avlivning er kun aktuelt når det er helt klart at dyret ikke kommer til å overleve, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet Susanne Johansen.

Øyvind Bæk er ikke enig i at det ikke ser akutt ut. Han mener det kan bli vanskelig for de å jakte på maten etter hvert.

– Naturen går sin gang, men begge disse dyra er merka og Statens naturoppsyn har god kontroll på dem, og da mener jeg at det ikke er forsvarlig å la dem gå sånn. Det er ikke dyrevelferd, sier han.