Vil gi hytteeiere valgfritt stemmested

Hytteeiere bør få stemmerett der de har hytte, mener hytteorganisasjon. I landets største hyttekommune kan det bety store politiske forandringer.

Hyttefelt på Natrudstilen i Ringsaker kommune, Hedmark

POPULÆRT: Dette hyttefeltet på Natrudstilen i Ringsaker kommune er blant Norges mest ettertraktede og folkerike.

Foto: Dag Kessel / NRK

– I en såpass stor hyttekommune vil de kunne ha ganske stor innvirkning på valget, det er det ikke tvil om, sier ordfører i Ringsaker i Hedmark, Anita Ihle Steen (Ap).

Hun leder Norges største hyttekommune med over 7000 av landets 430 000 fritidsboliger, viser tall fra SSB. Arbeiderparti-ordføreren er positiv til Norsk Hyttelags forslag om at hytteeiere skal få velge om de vil stemme i hjemkommunen eller i hyttekommunen, selv om det kan bety endringer i kommuneledelsen.

– Jeg ønsker debatten velkommen, sier Ihle Steen.

Knyttet til hyttekommunen

Det var Aftenposten som først skrev om organisasjonens forslag om la hytteeiere stemme i en valgfri kommune.

Audun Bringsvor mener kommunen må ta regninga.

URETTFERDIG: Bringsvor mener flere store avgjørelser blir tatt uten at hytteeierne blir hørt.

Foto: Leif Magne Flemmen

– Mange hytteeiere er mer knyttet til hyttekommunen sin enn til kommunen de bor i, sier generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor.

Han peker på at mange hytteeiere betaler eiendomsskatt, og at stadig flere legger igjen mer penger i hyttekommunen enn før.

– Mange hytteeiere føler seg oversett, forklarer han om bakgrunnen for forslaget som består av tre modeller: valgfri stemmerett, dobbel stemmerett eller delt stemmerett.

Hyttefelt på Natrudstilen i Ringsaker kommune, Hedmark

STEMMERETT: Hytteeierne på Natrudstilen i Ringsaker kan få stemmerett selv om de ikke bor i kommunen, om Norsk Hyttelag får det som de vil.

Foto: Dag Kessel / NRK

Lite sannsynlig

Dagens valgsystem baserer seg på at man stemmer i kommunen man er folkeregistrert. Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder valglovutvalget som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Han omtaler forslaget som spennende, men lite sannsynlig.

– I utgangspunktet er det interessant. Men det er et relativt upraktisk forslag hvordan man rent administrativt skal få det til, uttaler Røhnebæk.

Han konstaterer at hytteforslag ikke har vært en del av utvalgets arbeid denne våren.

Ordfører: – Meld flytting

Anita Ihle Steen og Dag Ragnar Steen

USIKKER: – Mange av hyttebeboerne er her veldig mye. Jeg skjønner godt at de ønsker å påvirke, sier Ihle Steen.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

I Ringsaker ville antall stemmeberettigede økt med 20 prosent medregnet alle kommunens innbyggere dersom også hytteeierne skulle avlagt sin stemme der.

Ordføreren er usikker på om stemme-forslaget vil se dagens lys, men har en løsning for dem som allerede nå vil påvirke politikken der de har hytte.

– Meld flytting. Vi åpnet for fast bosetting i fjellet i 2014 så hvis de ønsker å stemme må de flytte hit, råder Ihle Steen.

Flere saker fra Innlandet