Kommunen vil kjøpe fabrikken

Rendalen kommune vil kjøpe lokalene til Rendalen kjøtt hvis Nortura legger ned fabrikken. – Vi må eie lokalene hvis vi skal få til ny virksomhet der, sier ordføreren.

Nortura i Rendalen

Hvis styret i Nortura vedtar å legge ned fabrikken i Rendalen, vil kommunen kjøpe den.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Rendalen kommune har allerede gjort det klart for Nortura, at de ønsker å kjøpe fabrikken

– Vi vil jobbe hardt for å skaffe ny virksomhet og redde de 38 arbeidsplassen, hvis Nortura legger ned, og da er det viktig at vi eier lokalene, sier Illevold til NRK.

De ansatte fikk beskjed om konsernsjefens forslag til nedleggelse i går.

Det er overkapasitet som er årsaken.

– Overkapasitet, økende marginpress og økt konkurranse krever en effektiv og stram fabrikkstruktur. Vi er nødt til å sikre at vi er en konkurransedyktig aktør i norsk matindustri også i framtida. Det skylder vi både bøndene, forbrukerne og våre medarbeidere, skrev konsernsjef Arne Kristian Kolberg i en pressemelding i går.

Vil kjempe for arbeidsplassene

Norvald Illevold, ordfører i Rendalen

Ordfører i Rendalen, Norvald Illevold, er bestemt på å sikre fortsatt virksomhet i fabrikklokalene i Rendalen.

Foto: NRK

Rendalen-ordfører Norvald Illevold er veldig skuffet over at konsernsjefen har endt opp med en sånn konklusjon.

– Jeg er forundret. Hvis Nortura, som er en samvirkebedrift, ikke skal ta distriktshensyn, hvem skal da gjøre det, spør Illevold.

Det samme spørsmålet stilte SVs Karin Andersen i går.

Ordføre Illevold sier at de også jobber inn mot politikerne på Stortinget med denne saken, både i håp om å redde fabrikken, og evntuelt for å få hjelp til ny virksomhet.

Viktig å eie lokalene

– Hvis Nortura vedtar å legge ned fabrikken og de 38 arbeidsplassene, er det viktig at vi eier lokalene selv, så vi kan få til noe annet. Derfor ønsker vi å kjøpe lokalene, sier Norvald Illevold.

Foreløpig er det ikke klart hvor mye Rendalen kommuen eventuelt må betale for fabrikk-lokalene.

Styret i Nortura skal ta stilling til konsernsjefens nedleggingsforslag i månedskiftet november-desember.