Hopp til innhold

Vil ha overgrepstiltalt dømt til 9 års fengsel

Påtalemyndigheten ber om ni års fengsel for mannen fra Gudbrandsdalen som er tiltalt for seksuelle overgrep og krenkelser mot 46 jenter.

Statsadvokat Iris Storås

ALVORLIG SAK: Aktor, statsadvokat Iris Storås, vil ha en 20 år gammel mann dømt for hele 92 tiltalepunkter om voldtekt, seksuell omgang med mindreårige og krenkelser av til sammen 46 jenter.

Foto: Juliane Kravik / NRK

I sin prosedyre i Sør-Gudbrandsdal tingrett onsdag, sa aktor Iris Storås at den tiltalte 20-åringen har vært svært beregnende i sin framferd overfor jentene i saken.

– Det synes nesten som det blir en besettelse, en avhengighet, den ene jenta etter den andre. En målrettet jakt på egen seksuell tilfredsstillelse, slik jeg ser det. Det er ingen tegn på at han har vært interessert i hvordan jentene har følt det, ingen skyldfølelse eller ansvar i forhold til det han gjør, sa Storås.

20-åringen er tiltalt for to voldtekter samt seksuell omgang og krenkelser av til sammen 46 jenter i alderen 12-18 år. Lovbruddene skal ha pågått fra 2010 og helt fram til våren og sommeren 2014.

I tillegg til en straff på 9 års fengsel, opplyste aktor at hun også hadde vurdert å nedlegge påstand om forvaring. To rettspsykiatrisk sakkyndige har under hovedforhandlingen avgitt en rapport der de konkluderer med at det er høy fare for gjentakelse dersom mannen ikke gjennomfører terapi.

Aktor mener likevel grunnvilkåret, om at forvaring er nødvendig for å ivareta samfunnsansvaret, ikke er til stede og viste blant annet til at mannen først må få en sjanse til frivillig å la seg behandle.

Aktor tror på jentene

I sin prosedyre i retten brukte aktor mye tid på å gå gjennom de to alvorligste tiltalepunktene om voldtekt. I det ene tilfellet har 20-åringen vedgått å ha hatt seksuell omgang med ei jente som var under 16 år, men han vedgår ikke å ha brukt makt eller vold.

– Hun beskriver opplevelsen som helt forferdelig. Slik jeg ser det, er det ikke noen tvil om at det hun beskriver er en voldtekt, sa Storås til retten.

– Hun beskriver opplevelsen som helt forferdelig. Slik jeg ser det, er det ikke noen tvil om at det hun beskriver er en voldtekt.

Aktor, statsadvokat Iris Storås

Også for det andre tiltalepunktet om voldtekt nekter mannen straffskyld. Den fornærmede var 13 år og har fortalt at hun forsøkte å gjøre motstand og gråt, men at mannen likevel forgrep seg mot henne.

Påtalemyndigheten bygger hovedsakelig på jentas forklaring om hva som skjedde, men mener retten også må skjele til hele saken når de skal vurdere straffskyld.

– I bunn og grunn koker dette ned til om retten er overbevist om at det faktisk skjedde. Slik jeg vurderer det, er det en konstant fortelling. Dere kan trygt legge hennes forklaring til grunn. Den ligner på mange av de historiene vi har hørt her i retten, mente aktor.

- Han viser ingen anger

20-åringen er også tiltalt for å smittet en rekke jenter med klamydia, samt å ha utvekslet seksualiserte bilder og filmer med jenter og lagret disse uten samtykke.

Aktor mener den 20 år gamle mannen må dømmes for samtlige 92 tiltalepunkter. Hun mener det finnes flere straffeskjerpende omstendigheter og at mannen ikke har utvist noen form for anger.

– Selv i dag er det, slik jeg oppfatter det, ingen spor av anger eller ansvar. Den bagatelliseringen forteller også noe om hans tanker og handlingsmønster på den tiden han begikk handlingene. Han bryr seg ikke om hvordan de har det og tenker. Han er opptatt av seg selv, sa Storås.

Store erstatningskrav

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal har representert samtlige av de 46 fornærmede i saken. Hun mener det foreligger erstatningskrav mot den tiltalte. I retten sa hun at flere av jentene har opplevd store psykiske belastninger.

– Jentene har fortalt om konsentrasjonsproblemer, at de ikke orker å møte opp på skolen, angst for sosiale arenaer og at de har mistet tilliten til folk. Vi har også fått høre om den generelle redselen deres og om mareritt enkelte har hatt om at for eksempel bilder skal bli formidlet videre, sa Braathen Hjortdal.

På vegne av den ene jenta som skal ha blitt utsatt for voldtekt, nedla bistandsadvokaten krav om at oppreisningserstatning på inntil 225 000 kroner. På vegne av den andre jenta som skal ha blitt utsatt for voldtekt, ble det nedlagt påstand om erstatning på inntil 170 000 kroner.

For to jenter, som var under 14 år da den tiltalte skal ha hatt seksuell omgang med dem, ble det påstått erstatninger på 75 000 kroner til hver. Det ble også krevd ersatning for mange av de andre jentene i saken, og samlet beløper kravene fra alle jentene seg på over en million kroner.

Den 20 år gamle mannen har vedgått flere av postene i den omfattende tiltalen, men han har hele tiden nektet for å ha brukt noen form for vold eller makt overfor jentene.

Forsvarer, advokat Kåre Lund, holder sin prosedyre torsdag.