Hopp til innhold

Overgrepsdom blir ikke anket

Dommen på fem og et halvt års fengsel mot mannen som ble funnet skyldig i overgrep og krenkelser mot 45 jenter blir nå rettskraftig.

Advokat Kåre Lund i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

ANKER IKKE: 20-åringens forsvarer, advokat Kåre Lund, sier at de alt i alt er kommet til at de ikke anker dommen fra tingretten.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Verken påtalemyndigheten eller mannens forsvarer kommer til å anke avgjørelsen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett.

– Vi kommer ikke til å anke saken. Han ble tross alt frikjent for de alvorligste tiltalepunktene om voldtekt. Alt i alt er vi kommet til at vi ikke anker. Jeg ønsker i grunnen ikke å begrunne dette nærmere, sier forsvarer Kåre Lund til NRK.

Den 20 år gamle mannen fra Gudbrandsdalen ble 11. desember dømt til fem og et halvt års fengsel for blant annet to tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år. Retten fant ham også skyldig i 14 tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år. Han ble imidlertid frifunnet for to voldtekter.

Statsadvokat Iris Storås

IKKE ANKEGRUNNLAG: Aktor, statsadvokat Iris Storås, sier det ikke er grunnlag for å anke tingrettens dom mot 20-åringen fra Gudbrandsdalen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Ønsket ni års fengsel

Da rettssaken gikk for tingretten, nedla aktor påstand om hele ni års fengsel for 20-åringen. Aktor, statsadvokat Iris Storås, argumenterte blant annet med at det var fare for at mannen igjen kunne begå seksuelle overgrep dersom han ikke fikk behandling.

– Vi har gjennomgått dommen og etter en konkret helhetsvurdering har vi bestemt å ikke anke dommen, sier Storås.

Retten har frikjent mannen for deler av tiltalen og kommet til en langt mildere dom enn påtalemyndigheten ønsket. Hvordan ser du på det?

– Han er jo frifunnet for to av voldtektene, slik at en del av vurderingen har jo vært hvorvidt vi skulle anke på bevisene knyttet til de voldtektene. Men det har vi ikke funnet at det er tilstrekkelig grunnlag for, sier Storås.

Liten sjanse for anke

20-åringen ble i tingretten dømt til å betale en samlet erstatning på 330.000 kroner til 11 jenter i saken. Dette var langt under kravet fra bistandsadvokaten på over 1,7 millioner kroner. 18 av jentene har dermed ikke fått medhold.

Nina Braathen Hjortdal

45 JENTER: Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal representerer alle de fornærmede jentene i saken.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal representerer alle jentene i saken. Hun hadde fredag ikke snakket med alle sine klienter, men sier likevel at det er liten sjanse for at de vil anke.

– Det er en risiko knyttet til å forfølge dette sivilt. Jeg tror derfor det er liten sannsynlighet for at erstatningene ankes. Men det kan bli aktuelt å søke kontoret for voldsoffererstatning om å øke beløpet for noen av jentene, sier Braathen Hjortdal.