Hopp til innhold

5 1/2 års fengsel for overgrep mot 45 jenter

En 20 år gammel mann fra Gudbrandsdalen er dømt for en rekke overgrep og krenkelser mot unge jenter, men ble frifunnet for to voldtekter. – Han er lettet over å bli frikjent for dette, sier forsvareren.

Vitneboksen i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

MANGE FORNÆRMEDE: Hele 46 jenter i alderen 12–18 år gamle forklarte seg som fornærmede i den tre uker lange rettssaken mot mannen i høst.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Mannen ble dømt til til fem år og seks måneders fengsel. Dommen er vesentlig mildere enn aktors straffepåstand, som var på hele ni års fengsel.

Mannen er blant annet dømt for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år. Retten fant ham også skyldig i 14 tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år. Han ble imidlertid frifunnet for to voldtekter.

Advokat Kåre Lund

– LETTET: Forsvarer Kåre Lund sier hans klient er lettet over at Sør-Gudbrandsdal tingrett har frikjent ham for to tiltaleposter som omhandler voldtekt av mindreårige jenter.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi er fornøyd med at retten har frikjent ham for to tilfeller av voldtekt. Det betyr mye for ham. Det har vært en påkjenning for ham å leve med anklager om voldtekt. Men det er en alvorlig dom uansett på fem år og seks måneders fengsel, sier mannens forsvarer Kåre Lund til NRK.

Skal vurdere anke

Sør-Gudbrandsdal tingrett frifant altså 20-åringen for voldtektene, og aktor vurderer å anke dommen.

– Vi må gå gjennom dommen og se hvorvidt det er grunnlag for anke fra vår side, sier statsadvokat Iris Storås.

– Hva tenker du om at dommen ble vesentlig lavere enn din straffepåstand?

– Straffepåstanden gjaldt jo også to voldtekter. At straffen er satt lavere når han er frifunnet for voldtektene er naturlig, og så må vi vurdere nærmere om fem og et halv år er riktig.

Forsvareren sier han og klienten nå skal bruke tid på å sette seg inn i den 82 siders lange dommen.

– Nå må vi lese dommen og sette oss inn i hva retten har skrevet og hvordan retten har vurdert de forskjellige postene. Og så har vi 14 dager på å vurdere om det er noe av dette vi vil anke over, sier Lund.

Han forteller at 20-åringen ble lettet da tingrettsdommer Elisabeth Løvold leste dommen opp for ham klokka 1230.

– Han var lettet over at han ble frikjent på disse alvorligste punktene, og at han ble frikjent for mange erstatningskrav også, sier Lund.

20-åringen ble dømt til å betale en samlet erstatning på 330.000 kroner til 11 jenter i saken. Det er langt under kravet fra bistandsadvokaten som var på over 1,7 million kroner. 18 av jentene har dermed ikke fått medhold i krav om oppreisningserstatning.

– En knusende dom

Nina Braathen Hjortdal

– KNUSENDE: Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal sier dommen er knusende og at klientene har vært forberedt på at 20-åringen kunne bli frikjent for voldtektene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Jentenes bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, har vært i kontakt med noen av klientene sine i dag, men vil ikke si noe om hvordan de tar dommen. Hun sier erstatningssummene er lavere enn de hadde forventet, men sier likevel:

– Det er en ganske knusende dom for han, han er jo dømt på nesten alle punktene.

– Men han er frikjent for voldtektene?

– Det er noe man har tenkt seg muligheten for at kunne skje. Det er et utslag av de strenge bevisbyrdereglene som finnes, sier Braathen Hjortdal.

Hun sier hun vil se nærmere på oppreisningsbeløpene og ha samtaler med hver enkelt klient om dette.

Smittet jenter med klamydia

Hele 46 jenter i alderen 12–18 år gamle forklarte seg som fornærmede i den tre uker lange rettssaken mot mannen i høst.

I tillegg til seksuell omgang med mindreårige er 20-åringen nå også funnet skyldig i syv overtredelser av straffelovens paragraf 155, som omhandler overføring av smittsomme sykdommer.

Ifølge dommen skal han ha utsatt jentene for smitte med kjønnssykdommen klamydia selv om han var klar over at han hadde sykdommen.

Retten mener det er straffeskjerpende at han ikke brukte prevensjon.

  • Se tv-innslag om dommen mot 20-åringen:

Created by InfoDispatcher

Omfattende sak

Den svært omfattende sedelighetssaken ble rullet opp etter at ei jente i fjor anmeldte mannen for voldtekt. Underveis i etterforskning kom politiet på sporet av det de mener er en lang rekke seksuelle lovbrudd mannen skal ha gjort seg skyldig i.

Det eldste forholdet skjedde høsten 2010. Da var han selv bare 16 år gammel.

Mannen har hele tiden nektet for å ha brukt vold eller trussel mot jentene, men vedgikk under rettssaken en rekke av anklagene mot ham, blant annet seksuell omgang med mindreårige.

Han har fått jenter til å sende ham seksualiserte bilder og videoer av seg selv. Han er også sendt seksualiserte bilder og videoer med seg selv til flere av jentene.

Mye av kommunikasjonen med de fornærmede i saken har foregått vi sosiale medier som Snapchat, Facebook og Skype. Mannen skal ha klart å lagre bilder av jentene uten at disse var klar over det.

Retten: Fare for at det skjer igjen

Retten skriver at det er nærliggende fare for at mannen vil begå nye alvorlige overgrep.

To rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at det foreligger høy fare for gjentakelse av seksuell vold. Men dersom mannen får adekvat terapi for sitt seksuelle avvik, vil denne risikoen kunne reduseres.

Likevel mener tingretten at en fengselsstraff vil være riktig, og at forvaring ikke er nødvendig:

«Men på den annen side er han ung og han har ikke tidligere sonet straff. Tiltalte skal nå sone en lang fengselsstraff. På bakgrunn av uttalelsene fra hans psykolog på DPS og redegjørelse far de sakkyndige synes det å være håp om bedring forutsatt at han gis adekvat og langvarig behandling og ro rundt sin livssituasjon», skriver retten.

Flere saker fra Innlandet

Her kommer bilen i feil kjøreretning på motorvegen

L-1 lampa på utstilling

Ikonisk lampe flytter til Polen - 51 mister jobben