Vil bygge verdens største elg

Statens vegvesen vil bygge verdens største elg og plassere den langs riksvei 3. Målet er å få flere til å stoppe og få ned tallet på alvorlige trafikkulykker i Østerdalen.

Gullelg

Elgen blir ti meter høy og 12 meter lang og skal brukes i trafikksikkerhetsarbeidet.

Foto: Linda Bakke/Inge Iversen

– Målet er å få flere bilister til å ta en nødvendig rast på turen, forteller prosjektleder Anne Helga Gausta.

Riksvei 3 gjennom Østerdalen er kjent en av de farligste veistrekningene i Norge.

Oppfordrer til stopp

Det er Sparebanken Hedmark som sponser kunstprosjektet og har gitt to millioner kroner til å lage gigantelgen som skal stå på rasteplassen Bjøråa på riksvei 3.
– Vi ønsker at elgen skal være til glede for alle som kommer forbi, og at dette skal bli den beste rasteplassen i Norge, sier Wenche Sæthre Høye som er styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond.

Kjempeelgen i Stor-Elvdal
Foto: Linda Bakke/Inge Iversen

Utsmykking av rasteplasser er blitt vanlig og gjøres for å gi trafikanten stimuli og oppfordre til å stoppe. Bilisten får frisk luft og blir dermed klar for å kjøre videre i bedre forfatningen enn når han stoppet.

Elg i stål

Kunstfondets formål er å støtte skapende og utøvende kunst, eller andre tiltak innen tekst, musikk, bilder og scenekunst i Hedmark. Fondets midler kan også tildeles kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål, som innbyggernekan ha glede av.

– Denne elgen gir vi til hele Hedmark, forteller Høye.

Kunstfondet håper at elgen kan gi en ekstra stopp i Østerdalen, og flere turister på rikveis 3, sammen med et nytt Flåklypa-senter.

– Vi vil vise at vi tør å satse stort og være synlig i Hedmark, sier Høye.

Prosjektleder Anne Helga Gaustad sier elgen skal bygges i syrefast stål som gir en litt gullaktig effekt.

– Vi har hatt store utfordringer med ulykkestallene på riksvei 3. Undersøkelser viser at mange ulykker skjer fordi bilføreren er trøtt og blir uoppmerksomme.Det er jo også litt monotont å kjøre Østerdalen, så vi håper elgen vil føre at unger vil stoppe og leke, og den kan føre til større trafikksikkerhet.