Hopp til innhold

Vil beholde ulvesona

Ulvesoneutvalget vil langt på vei opprettholde dagens ulvesone. De foreslår kun små endringer.

Reidar Åsgård legger frem rapport

Leder i ulvesoneutvalget, Reidar Åsgård, la frem utvalgets rapport for miljøverndepartementet i dag.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Siden mai har utvalget sett på hvordan ulvesona fungerer, og om det er behov for justeringer.

I dag overrakte utvalget sin rapport til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Utvalget foreslår kun mindre endringer. De viktigste endringen blir:

 • Fjerne ulvesona vest for Glomma i Kongsvinger, Grue og Sør-Odal. Det gjelder også områdene vest for E6 i Østfold og i Follo og Vestmarka vest for E16 i Akershus.
 • Det bør bli lettere å felle ulv i prioriterte beiteområder utenfor ulvesona.
 • Kommunene innenfor ulvesona bør få mellom åtte til ti millioner kroner i kompensasjon for å ha ulv.

Les hele rapporten her: Ulvesonerapporten

Reidar Åsgård har ledet ulvesoneutvalget og mener det er lite hensiktsmessig å fjerne dagens ulvesone.

– De som bor innenfor ulvesona får det ikke bedre om vi opphever den, fordi ulven fortsatt vil ha sitt revir innenfor sona, sier Åsgård.

Tre av gruppas ni medlemmer ønsket å utvide ulvesona nordover, og dermed innlemme søndre deler av Rendalen og Stor-Elvdal. Flertallet gikk imot, og mente en utvidelse er vanskelig på grunn av prioriterte beiteområder og den sørsamiske reindrifta.

Vil gi millioner til ulvekommuner

Både rovdyrmotstandere og rovdyrforkjempere har kritisert dagens ulvesone og mener den ikke fungerer. Kritikerne innenfor forvaltningsområdet mener de må betale prisen for at det skal være ulv i Norge, og Naturvernforbund har tatt til orde for å utvide sona og gi ulven et sterkere vern.

Ulvesoneutvalget foreslår en kompensasjon på mellom åtte og ti millioner kroner per ynglende flokk per år. Pengene fordeles på kommunene der flokken har sitt revir.

– Storsamfunnet må rekke ut en hand og kompensere for den tunge belastningene det er å ta ansvar for norsk ulveforvaltning, sier Åsgård.

Utvalget mener det må bli lettere å skyte ulv som kan gjøre skade på beitende dyr utenfor ulvesona.

– I praksis betyr det at det åpnes for å skyte ulv i beitesesongen, uten at det må søkes om fellingstillatelse, sier Åsgård.

Utvalget mener det vil øke ulveforvaltningens forutsigbarhet og sikre kravet om et tydelig skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder slik det legges opp til i Stortingets rovviltforlik.

– Rapporten er skivebom

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Naturvernforbundet er skuffet over rapporten og mener utvalget har et ensidig og negativt fokus på ulv.

– Det er oppsiktsvekkende at rapporten bare tar tak i det negative når det gjelder forholdet mellom ulv og mennesker, ikke det som Stortinget har sagt: At vi skal sikre ulven i Norge, sier fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Han reagerer særlig på at utvalget vil gjøre det lettere å skyte ulv utenfor ulvesona.

– Vi mener det er skivebom og langt utenfor mandatet når utvalget anbefaler at det skal bli mulig å felle ulv utenfor ulvesonen uten først å søke om tillatelse i beitesesongen, sier Håpnes.

Han mener rapporten ikke bidrar til å dempe ulvekonflikten og han håper miljøverndepartementet overprøver anbefalingene fra utvalget.

Statsråd Bård Vegar Solhjell var forsiktig med å kommentere rapporten.

– Jeg ser frem til å lese den og jeg skal også snakke med flere i utvalget og høre om de uenighetene som har vært, sa Solhjell etter å ha hørt presentasjonen fra utvalget.

Viktig rapport

Rapporten fra utvalget blir viktig når bestandsmålet for ulv skal vurderes på nytt, og det skal forhandles med Sverige om fordeling av ulv som har revir i grenseområdet.

Ulvesoneutvalget har bestått av ni personer. Disse er:

 • Reidar Åsgård (leder), Rovviltnemnda i region 5
 • Norvald Illevold, ordfører Rendalen kommune
 • Kristine Schneede, ass. fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Hedmark
 • Kjersti Gram Andersen, fylkesmiljøverndirektør, Fylkesmannen i Østfold
 • Eirik Milde, Rovviltnemnda i region 4
 • Jonny Storbråten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen
 • Anne Marie Sveipe, Oppland fylkeskommune
 • Inge Even Danielsen, Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Kåre Gunnar Fløystad, Rovviltnemnda i region 2