Vegvesenet gikk tom for penger – 16 kilometer vei står uferdig

Da pengene tok slutt, stanset rett og slett Vegvesenet utbedringen av en av hovedveiene mellom Oslo og Trondheim før de var ferdige.

Utbedring riksveg 3 stanset opp

IKKE FERDIG: Det er mange som kjører riksveg 3 gjennom Østerdalen, og her må de kjøre på en veg som ikke er ferdig utbedret.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

I to år har anleggsmaskinene jobbet jevnt og trutt med å utbedre riksveg 3 mellom Hanestad og grensen mellom Alvdal og Rendalen. Vegen er dårlig og det var behov for akutte tiltak for blant annet å gjøre bæreevnen og dreneringen på vegen bedre.

Men plutselig forsvant anleggsmaskinene.

– Når maskinene først har kommet på stedet, bør det jaggu meg gå an å få til at dette kommer på plass og blir ferdig en gang for alle, sier en meget opprørt ordfører i Rendalen, Norvald Illevold.

Årsaken er pengemangel og nå kan det gå langt ut i 2018 før maskinene er tilbake igjen.

Avhengig av nye midler

Turid Stubø Johnsen

TOMT: Fungerende regionvegsjef, Turid Stubø Johnsen, håper på mer penger i statsbudsjett og ny Nasjonal Transportplan, men sier det er uvisst når veien vil bli utbedret.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Stortinget har gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan gitt prioritet til en utbedring av nettopp rv. 3 i Østerdalen.

Fungerende regionveisjef Turid Stubø Johnsen bekrefter at Statens vegvesen har brukt opp pengene de har til prosjektet.

– Vi måtte gjøre det arbeidet vi skulle gjøre innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, og der er det ikke på dette årsbudsjettet rom for noe videre arbeid.

Strekningen det handler om er på cirka 16 kilometer. For å få den ferdig oppgradert til den standard som er ønskelig, er det behov for om lag 160 millioner kroner, skriver Stubø Johnsen i en e-post til NRK.

Nå må det komme nye bevilgninger via høstens statsbudsjett og den nye nasjonale transportplanen som tar til å gjelde fra 2018.

Krever ferdigstillelse

Dette møter svært liten forståelse blant dem som bruker veien og som bor i området. Nå krever de at prosjektet fullføres.

– Det går utrolig mye tungtrafikk på denne strekningen og å se at anleggsmaskinene dra derfra hører ikke 2017 til, sier ordfører Illevold.

Tor Andre Johnsen på riksveg 3

ENGASJERT: Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen i samferdselskomiteen på Stortinget lurte selv på hvorfor det ikke ble arbeidet på riksveg 3 ved Hanestad da han kjørte der i forrige uke.

Foto: PRIVAT

Han får støtte fra Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen som sitter i samferdselskomiteen på Stortinget.

Han kjørte strekningen nylig selv og reagerte på at maskinene var borte selv om veien ikke var gjort ferdig. Han har tatt kontakt med samferdselsministeren etter at Østlendingen først omtalte saken fredag.

– Jeg har vært i dialog med både ministeren og rådgiveren og fått tilbakemelding på at de vil følge opp i forhold til byråkratiet og administrasjonen og bedt om at den strekningen skal prioriteres, sier Johnsen.

Utbedringer riksveg 3 i Nord-Østerdalen

TUNG TRAFIKK: Mange har ventet på at riksveg 3 gjennom Østerdalen skulle bli utbedret, ikke minst tungtrafikken.

Foto: Arne Trolldalen / NRK