En av Norges mest rasfarlige veger er historie

Det er jubel i Nord-Fron i dag etter at tunnelen gjennom det beryktede Høgberget er ferdig. Dermed får de 400 innbyggerne i Skåbu en trygg veg ned til Vinstra.

Det er jubel i Nord-Fron i dag etter at tunnelen gjennom det beryktede Høgberget er ferdig. Dermed får de 400 innbyggerne i Skåbu en trygg veg ned til Vinstra

Innbyggerne i Skåbu hadde gjerne sett at bygda kunne blitt kjent på andre måter enn ved skrekkbilder fra flom og ras, der det bare var flaks at menneskeliv ikke gikk tapt. I det verste tilfellet fra 2013 laget ble det overheng under vegen, men til alt hell var det ingen kjøretøy eller personer som ble tatt av raset.

Strekningen er av mange blitt omtalt som en av Norges mest rasfarlige veger.

Trygg skoleveg

Prosjektet har totalt kostet til 175 millioner kroner. Nå blir et trygg skoleveg for elever som skal til den videregående skolen på Vinstra og bedre transportvilkår for næringslivet.

– Tidligere måtte svært mange av våre leveranser gå via Gausdal og Espedal, nå blir det en rask og trygg veg ned til E6 på Vinstra, sier Pål Halvard Virik, daglig leder i Skåbu Tradisjonsbygg.

Vann i tunnelen

Prosjektleder Rune Dahl i Statens vegvesen sier at det har vært svært krevende grunnforhold med inntrengning av vann i tunnelen.

– Underveis har vi måttet femdoble omfanget av vann- og frostsikring. Men til tross for tusenvis av arbeidstimer har det ikke vært noen ulykker.

Fra skog til dyrkbar mark

Prosjektet har også omgjort skog til dyrkbar mark. De trengte et område for deponering av fyllmasse fra tunnelen og gjorde en avtale med en grunneier slik at de kunne bruke et skogsområde til det formålet.

Deretter ble skogen hogd, jordmassen ble lagt til side, og fyllmassen lagt oppå. Deretter ble jorda lagt tilbake, og 50 mål dyrkbart areal var på plass.

Fortsatt mangler asfalt i tunnelen, men det kommer til å bli lagt til våren.

Demonstranter sperrer vegen

HAR KREVD BEDRE VEG I FLERE TIÅR: Fra en markering i 2011.

Foto: Maurits Opsahl / NRK