Vänern-laksen henger i tynn tråd

– Miljøverndepartementet vil ikke tillate Vänern-laks i Trysilvassdraget så lenge laksen er smitttet av lakseparasitt, sier statssekretær i Miljøverndepartementet Ellen Øseth.Trysilelva

Lite trolig at det blir Vänern-laks i Trysilvassdraget.

Foto: Knut Sveen / NRK

Det er dermed lite sannsynlig at det blir noe av prosjektet som skal få vandrende Vänern-laks i Trysilvassdraget igjen.

– Det ser vanskelig ut, sier statssekretær Ellen Øseth.

Reglene er strenge på grunn av frykten for sykdomsspredning.

Men Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug har tro på en lakseløsning selv om reglene nå hindrer gytevandring for laksen i Trysil- og Klarälven.

Ole Martin Norderhaug

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug tror det blir en lakse-løsning.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg har tro på at miljøvernministerne i Norge og Sverige tar ansvar for å endre reglene og redde Vänern-laksen slik at den får gode levevilkår i Trysilelva, sier Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug.


– Ikke optimist

Statssekretær Ellen Øiseth sier prosjektet skal evalueres først, men hun er ikke optimistisk.

– Det er vanskelig. Man har et prosjekt som avsluttes nå. Resultatene må evalueres, men det ser vanskelig ut å realisere målet om å få vandrende laks i hele vassdraget. Etter min mening er gyro på svensk side mer problematisk enn regelverket. Vi kan ikke tillate at laksen skal vandre hvis det fører til at vi får gyro inn på norsk side, sier statssekretær Ellen Øseth.

Ellen Øseth

Statssekretær Ellen Øseth er ikke optimist.

Foto: Miljøverndepartementet

Statssekretæren sier de har et stort program for å fjerne gyro fra norske elver.

– Vi kan ikke fjerne gyro fra kysten, men åpne et annet sted og slippe den inn. det kan vi rett og slett ikke gjøre.

– Lederen for prosjektet hos Fylkesmannen i Hedmark, Tore Kvenild, sier Väneren-laksen har levd med gyro i årevis?

– Problemet er at hvis vi åpner for å inn smittet laks der, kan vi risikere smittespredning til andre områder. Det er vi ganske strenge på i Norge. Vi forsøker nå å utrydde gyro i flere områder, og hvis vi samtidig er litt lemfeldige i et annet område, så vil prosjektet vi har investert mange millioner i, kanskje bli mislykket.

– I Sverige er man redd for en nyresykdom, og har totalforbud mot å ta fisk fra Norge. Har dere stor forståelse for at svenskene ikke vil ha en nyresykdom i sine vassdrag?

– Jeg har stor forståelse for at man gjør tiltak for å begrense smitte på laks.

Lakse-prosjektet

I juni i fjor satte fylkesmann Sylvia Brustad ut lakseyngel i Trysilelva sammen med tidligere Engerdal-ordfører Reidar Åsgård.

Sylvia Brustad

Fylkesmann Sylvia Brustad har satt ut lakseyngel.

Foto: Joar Elgåen / NRK


Og tidligere i år ble 48.000 lakserogn satt ut i elva, alt dette med håp om å få Vänern-laksen tilbake på norsk side igjen.

Norge og Sverige har lagt inn over 30 millioner kroner i lakseprosjektet for å få den spesielle ferskvannslaksen tilbake til Trysilelva.

Saken er at selv om lakseyngelen er hentet i Sverige og deretter satt ut i Trysilelva, så må laksen må ha hjelp forbi dammen i Høljes for å komme ned til Vänern. Men med dagens regler, er det ulovlig å importere laksen inn i Sverige igjen.

Det er over 40 år siden laksen vandret fra Vänern, opp Klarälven og Trysilelva og til Femund for å gyte. men kraftutbyggingen i vassdraget på svensk side satte en stopper for «gyteferden».