Valdres-saken: Moren har ikke forklart seg om datterens (13) siste måneder

Etter at den 13 år gamle datteren døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen, har ikke moren villet forklare seg til politiet om den siste kritiske fasen i datterens liv. Mandag begynner rettssaken mot moren, som er tiltalt for grov mishandling.

Hytte Beitostølen

FOR RETTEN: Politiet rykket ut til stedet da 13 år gamle Angelica ble funnet død av avmagring nyttårsaften 2015. Moren er tiltalt for grov mishandling og rettssaken starter mandag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Camilla Lem Heggelund er tiltalt for grov mishandling med døden til følge etter at datteren Angelica (13) døde på nyttårsaften 2015.

Dødsårsaken var avmagring, konkluderte obduksjonsrapporten. Jenta, som led av anoreksi, veide 21 kilo da hun døde.

Hvordan kunne det gå så galt?

Påtalemyndighetens påstand er at moren aktivt har unndratt datteren fra livsnødvendig helsehjelp, til tross for at hun visste at datteren var alvorlig syk og forsto at hun kunne dø dersom hun ikke fikk tilstrekkelig hjelp.

Moren mener på sin side at tiltalen er «absurd» og hevder hun har gjort alt hun kunne for å redde datteren.

Har undersøkt morens psykiske helse

Angelica døde knappe tre måneder etter at moren i oktober 2015 tok med seg 13-åringen og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i Valdres. Nå, nær 16 måneder etter dødsfallet, er det fortsatt spørsmål om Angelicas siste måneder som står ubesvarte.

Moren har i politiavhør ikke gått inn på den siste perioden på Beitostølen, bekrefter hennes forsvarer Aasmund Sandland til NRK.

– Hun har ikke forklart seg om det til politiet, sier Sandland.

Aasmund O. Sandland

FORSVARER: Advokat Aasmund Sandland representerer tiltalte Camilla Lem Heggelund.

Foto: Runa Victoria Engen

Er hun forberedt på å svare på spørsmål om de siste månedene på Beitostølen under rettssaken nå?

– Det vil jeg anta, svarer han.

Rettspsykiatrisk sakkyndige skal være til stede i rettssalen i Gjøvik tingrett for å observere moren.

Psykiatere har tidligere undersøkt hennes psykiske helse for å finne ut om hun er strafferettslig tilregnelig, eller om det er formildende omstendigheter. Etter det NRK kjenner til, har de konkludert med at moren er tilregnelig.

I løpet av de minst fire ukene det er anslått at rettssaken kommer til å vare, er det flere stridsspørsmål som skal belyses:

  • Ba datteren ta på seg vekter da hun skulle veies

Ifølge tiltalen sendte moren i mai 2015 en SMS til Angelica og ba henne ta på seg vekter og løse klær da barnevernet skulle veie den da 12 år gamle jenta.

I et intervju med NRK etter at tiltalen ble klar i september i fjor, sa moren at det var ment som en spøk.

– Vi har begge ironisk sans og bruker mye humor. Vi har spøkt en del med behandlerne for å prøve å ufarliggjøre dem litt. Dette er en sånn typisk ting jeg kunne sende henne, «haha, få på deg vekter». Men det sier jo seg selv at det er umulig, dette var ironisk ment, hevdet Heggelund da.

Forsvarer Aasmund Sandland mener SMS-en er tatt ut av sin sammenheng og viser til at den er én av om lag 16.000 SMS-er mellom mor og datter det året.

Arne Ingvald Dymbe

AKTOR: Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe representerer påtalemyndigheten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Stort sett samtlige tekstmeldinger går ut på én ting: Det er mors kamp for å få i datteren kalorier og næring, sier Sandland.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe fester ikke lit til at SMS-en bare var ment som tull.

– Vi oppfatter holdningene som kommer frem i den SMS-en, som reelle, sier Dymbe til NRK.

  • Gjorde moren det hun kunne for at datteren skulle få forsvarlig helsehjelp?

Ifølge grunnlaget for tiltalen har moren avsluttet påbegynt behandling for datteren og unnlatt å ta imot tilbud om annen anbefalt behandling, ikke tatt med datteren til jevnlige helsekontroller etter sommeren 2015 slik hun skulle ha gjort, og unnlatt å kontakte lege da Angelica ble svakere og etter hvert var i livsfare.

I tiltalen peker statsadvokaten også på et eksempel fra september 2015, hvor moren ikke ville bestille legetime til datteren, til tross for at Angelica ba om det.

Forsvarer Sandland kaller tiltalen provoserende og sier at moren helt siden datteren utviklet spisevegringen, var i kontakt med en rekke ulike helseinstitusjoner og tok henne med på rundt 200 konsultasjoner i helsevesenet.

13-åring funnet død på denne hytta i Valdres

FUNNET DØD: Det var på denne hytta på Beitostølen i Valdres at den 13 år gamle jenta ble funnet død nyttårsaften. Ifølge tiltalen døde jenta av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Foto: Geir Randby / NRK

Sandland mener eksempelet i tiltalen er tatt ut av sin sammenheng, at 13-åringens ønske om en legetime som moren avslo, dreide seg om undersøkelser knyttet til lavt stoffskifte og ikke noe akutt.

Slik begrunnet også moren det da NRK snakket med henne etter at tiltalen kom i september i fjor.

– Fastlegen hadde tatt en blodprøve av henne for å sjekke stoffskiftet hennes. Det var litt avvikende verdier, men ikke noe alarmerende, og han sa at vi ikke skulle gjøre noe mer med dette før det hadde gått en stund, og det da skulle sjekkes igjen. Jeg har selv lavt stoffskifte, og datteren min leste seg opp på nettet på hva lavt stoffskifte kunne innebære, blant annet vektøkning. Fordi hun fryktet en slik vektøkning, ville hun at vi skulle bestille time hos en privatlege for å ta en ny blodprøve for å sjekke stoffskiftet igjen. Det sa jeg nei til, for fastlegen hadde jo sagt at det skulle gå litt tid før han sjekket igjen, sa hun da.

Statsadvokaten er uenig i at legetimen moren ikke ville bestille, bare dreide seg om stoffskifte og mener det er uvanlig at man ikke ønsker å benytte seg av enhver anledning til helsehjelp i den situasjonen datteren var i.

  • Skjønte moren hvor alvorlig situasjonen var?

Statsadvokaten mener moren visste at datteren var i livsfare og når som helst kunne dø.

Dymbe beskriver Angelicas vekttap fra sensommeren 2015 og frem til hun døde på hytta på nyttårsaften samme år som dramatisk, og mener det ikke var mulig for moren å ikke legge merke til det.

– Det har skjedd en dramatisk vektnedgang, og de to har vært alene mye av tiden. Det er mor som har hatt kontroll på og har kunnet følge med på matinntaket, sier han og legger til at det er bevis i saken som tilsier at moren visste hvor alvorlig situasjonen var.

Dymbe sier til NRK at han tror moren har ment at hun gjorde det riktige for datteren, men at det fikk fatale konsekvenser.

13-åring funnet død i Valdres

DØDE HER: Mandag starter rettssaken mot den 45 år gamle moren til 13 år gamle Angelica som døde på denne hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Moren uttalte selv til NRK i fjor at hun ikke skjønte hvor kritisk tilstanden var for datteren mot slutten.

– Jeg hadde selvfølgelig tatt henne med til sykehuset med en eneste gang hvis jeg hadde trodd det var noen som helst fare, sa Heggelund da.

Hennes forsvarer fastholder at moren har gjort det hun trodde var det beste for datteren og avviser at hun visste at Angelica var døende.

– Her har det ikke vært noen daglig veiing, og observasjonene er basert på daglig kontakt med sitt eget barn. Og det er vel kanskje ikke så lett fra dag til dag å se at man har gått ned i vekt fra dagen før, sier Sandland.

  • Opptrådte moren straffbart?

Ja, mener påtalemyndigheten.

– Det har vært en meget omfattende etterforskning av saken, hvor man har gått gjennom alt av helseopplysninger, snakket med helsepersonell og skolevesen, og kommet til at mor har unndratt barnet fra nødvendig helsehjelp etter at barnet fikk store problemer med anoreksi, sier statsadvokat Dymbe.

– Hva er det dere mener mor har gjort som er så alvorlig at dere må ta ut tiltale?

– Hun har fått klare føringer fra helsevesenet om hvordan hun skulle følge opp dette, og har ikke gjort det. Og så da reist til et sted (Beitostølen, journ.anm.) hvor hun og barnet ble alene og ikke fikk oppfølging, sier Dymbe.

​Forsvarer Sandland mener moren ikke har gjort noe straffbart og synes tiltalen er provoserende.

Moren er tiltalt blant annet etter straffelovens paragraf 219, en paragraf som i ordlyden dreier seg om mishandling og vold i nære relasjoner. Sandland mener denne saken overhodet ikke faller innunder den paragrafen.

– Å ende opp med en tiltale som dreier seg om vold og mishandling i nære relasjoner, når man ser på hva som er gjort fra morens side i flere år, er nærmest hoderystende, sier Sandland.

– Vi vet jo også at dette er en sykdom der pasienten selv reduserer og vedlikeholder sitt vekttap, og hvor man forsøker å holde dette skjult, også fra nær familie. Dette er, slik jeg ser det, ikke en sak for strafferettspleien.

  • Hva gjorde helsevesenet og kommunene?

Etter at jenta døde har Statens helsetilsyn ført tilsyn med seks ulike helseinstitusjoner: To fastleger, skolehelsetjenesten i Bærum kommune, Diakonhjemmet sykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken helseforetak.

For alle instansene så nær som én mente Helsetilsynet at de hadde gitt jenta forsvarlige helsetjenester. Tilsynet mente behandlingen til den siste fastlegen jenta hadde var uforsvarlig og de mente også at legen brøt meldeplikten til barnevernet. Etter en «skjønnsmessig vurdering» kom tilsynet likevel frem til at det var «ikke formålstjenlig» å gi den siste fastlegen en advarsel.

I tillegg har Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og i Oppland, vurdert barnevernstjenestene. De kom frem til at barnevernet både i Bærum og i Øystre Slidre begikk lovbrudd i behandlingen av jenta.

Moren har i tidligere intervjuer hevdet at datteren ble mobbet på skolen, og at spiseforstyrrelsen hun utviklet hang sammen med mobbingen. Hvordan jenta hadde det på skolen vil bli et tema under rettssaken, i tillegg til at en lang rekke personer fra helsevesenet skal vitne om behandlingen hun fikk.