Hopp til innhold

Utvidet Rondane for 20 år siden – nå må staten betale over 8,5 millioner

43 grunneiere får erstatning etter utvidelsen av nasjonalparken. Øyvind søkte om over én million, men får bare 192.000 kroner.

Øyvind Sandvold er bonde og får penger tilbake fra staten.

RETTIGHETER: Bonde Øyvind Sandvold sier staten fratar rettigheter som grunneierne har. – Det er min eiendom som blir beslaglagt. Det tar mye lengre tid når man for eksempel ikke kan bruke motorisert kjøretøy, sier han om utvidelsen av Rondane.

Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

– Dette en begrensning som blir lagt på oss i all framtid, ikke bare for meg, men for kommende generasjoner, sier Øyvind Sandvold.

For 20 år siden ble det bestemt at Rondane nasjonalpark skulle utvides. Det ble også vedtatt noen nye verneområder.

Nå har skjønnsretten bestemt at flere grunneiere skal få erstatning for det som blir tapt på grunn av utvidelsen.

Sandvold er grunneier og storfe-bonde.

Dyrene får gå på beite om sommeren i Rondane, men det er blitt mer tungvint og tidkrevende.

Stort oversiktsbilde av turisthytta Rondvassbu som ligger i Rondane nasjonalpark.

Turisthytta Rondvassbu på Rondane.

Foto: Paul Kleiven / NTB

Dyrene skal ha materialer fra fjellet, som for eksempel saltstein, men bonden kan ikke lenger kjøre inn på grunn av utvidelsen.

– Jeg har rett til å utøve bruksretten min, altså reise inn på setra, men det må jeg altså da søke om, sier Sandvold.

Utvidet nasjonalparken

43 grunneiere har søkt om erstatning etter utvidelsen av nasjonalparken, og Sandvold er en av dem.

Nasjonalparken ble opprinnelig vernet i 1962.

Seksjonsleder Terje Qvam i Miljødirektoratet skriver i en e-post at utvidelsen i 2003 skjedde fordi man ønsket større variasjon i naturtyper.

Sandvold søkte om erstatning fordi det er blitt mer arbeidskrevende med slipp, sanking og beitetilsyn av sauer og kyr.

I tillegg har han hatt en liten biinntekt av å lage brukskunst av trær med store knuter, som egner seg til utskjæringer.

Øyvind Sandvold-nasjonalparkpenger

Øyvind Sandvold får over 192.000 kroner tilbake.

Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Dette er blitt mer arbeidskrevende og tungvint på grunn av bestemmelsene i nasjonalparken.

Sandvold søkte selv om over 1,3 millioner kroner.

Men i dommen får han 192.000 kroner.

Må betale flere millioner

Sandvold tenker på de andre som ikke får dekket alt de trenger med det beløpet de har fått.

– Det er mye penger akkurat i dag, men i all framtid er jeg ikke sikker på om jeg er helt enig, sier Sandvold.

Staten er nå dømt til å betale over 8,5 millioner kroner.

Det er 4,8 millioner som skal gå til grunneierne. Renter er ikke regnet med. 3,7 millioner går til sakskostnader.

Terje Qvam

Terje Qvam, seksjonsleder i Miljødirektoratet, sier de ikke vet om de skal ta saken videre.

Foto: Terje Trobe / Miljødirektoratet

Det er ikke klart hva staten ønsker å gjøre videre.

– Dommen for dette området er nettopp kommet og staten må ta en grundig gjennomgang av denne før det blir bestemt om saken skal ankes, sier Qvam.

Flere mener vernet ødelegger

Sandvold tok over gården for rundt 19 år siden.

– Har du forståelse for de naturvernargumentene som ligger bak her?

– Jo, det er klart, men så må du huske på at vi som bor her har jo forvaltet hele arealet her i hundrevis av år.

Rondane nasjonalpark

Det er snø i nasjonalparken i dag. For å komme seg opp med snøskuter, må man søke.

Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Han mener at grunneierne har gjort mye. De har, ifølge han, tatt vare på villreinen, tatt vare på landskapet, tatt ut trær og ordnet veger.

– Vi har ikke drevet rovdrift. Det er ingen som gjør det på egen eiendom. Men nå kommer det inn andre som skal bestemme over dette, og det synes jeg er betenkelig, sier Sandvold.

I dommen står det at det vil være negative sider med dette vernet:

Kan ikke drive som de har gjort før

Advokat Bergsvein Træthaug representerer mange av grunneierne.

Han sier at mange har fått store begrensninger på eiendommene sine etter utvidelsen.

– De kan for eksempel ikke drive skogen som før. De kan ikke ta ut grus. De kan ikke drive motorferdsel på vanlig måte. De kan heller ikke legge frem strøm, og faktisk heller ikke montere solcelleanlegg.

Nå har alle under én måned på seg til å avgjøre om saken skal bringes inn for lagmannsretten.

– Det er litt for tidlig å si for grunneierne, sier Træthaug.

Advokat Bergsvein Trætthaug

Advokat Bergsvein Træthaug representerer alle grunneierne.

Foto: Lars Erik Skrefsud / NRK

Han sier det er flere grunner til at denne dommen er viktig.

– Det legger sterke begrensninger på den vanlige utøvelsen av eiendomsretten, avslutter han.

Les også Vil bedre vilkår for rein: Foreslår tunnel på Dovrefjell

Villrein

Flere saker fra Innlandet