Hopp til innhold

«Naver» seg til skolefri

– «Å nave» har blitt et kjent begrep blant unge, sier Jon Espesæther i NAV. Ungdom tror de har rett til økonomisk støtte fra NAV hvis de avbryter skolegangen.

NAV-logo

Ansatte i NAV sier det er urovekkende at flere unge har kjennskap til «å nave»

Foto: NRK

Rådgiver hos NAV Jon Espesæter

– Holdningskampanjer blant ungdom blir stadig viktigere, slik at begrepet «å nave» ikke får fotfeste, sier Jon Espesæther, rådgiver i NAV

Foto: Vera Wold / NRK

Vi i NAV ser at ungdom er kjent med begrepet «å nave». Det vil si at man tar et år fri fra skolegangen, men at det er NAV som skal betale for det friåret, forklarer Jon Espesæther.

Espesæther er rådgiver ved NAV i Kongsvinger. Han synes det er urovekkende at begrepet «å nave» er i ferd med å få et feste blant de yngste.

– Det er et begrep som har dukket opp ganske nylig. Det blir hovedsakelig brukt av elever i videregående skole, men ungdomsskoleelever kjenner også til det, sier Espesæther.

Oppstår i miljøer uten ambisjoner

Ungdommer i Kongsvinger bor i et område med høy arbeidsledighet og hvor en høy andel av befolkningen er sosialhjelpmottagere. Frafallet fra videregående skole er også høyt, og befolkningen har et lavt utdanningsnivå.

Foreldre og venner påvirker ungdommenes holdning til hvordan NAV fungerer. I tillegg er de klar over at vi bor i et land med god økonomi. Dette gjør at mange unge tror de har rett på ytelser som ikke er reelle, sier Espesæther.

Rådgiveren i NAV tror også at nivået av ambisjoner for framtida er avgjørende for unges holdninger.

Hvis ungdom befinner seg i et miljø med få ambisjoner får de et tilbakelent forhold til arbeidsliv og sine plikter i samfunnet.

«Noen ser på det som en rettighet, at NAV skal ta regninga hvis de velger å ikke være i skoleverket»

Jon Espesæther, rådgiver NAV i Kongsvinger

NAV

– Sosialstønad skal hovedsakelig fungere som nødpenger over en kort periode, forteller Espen Heitmann, kommunikasjonsrådgiver i NAV Hedmark

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

169 fikk sosialstødnad

– I 2011 var det 169 personer mellom 18 og 24 år som mottok sosialhjelp i Kongsvinger, forteller Espen Heitmann

Heitmann er kommunikasjonsrådgiver i NAV Hedmark, og sier ungdom tar grundig feil hvis de tror de kan møte opp på NAV og heve kontanter.

For å ha rett på stønad må du ta del i aktivitetsbasert tiltak gjennom NAV. Stødnad gjennom sosialhjelp er kun nødpenger til nødvendig livsopphold over en kort periode, understreker Heitmann.

Det er kommunen som avgjør tidsrommet for å motta sosialstønad. I fjor var gjennomsnittstiden for å kunne motta penger fra sosialen fire måneder.

Ytelser fra NAV er ikke noe man kan velge som et alternativ til jobb eller skolegang, men skal brukes for å yte bistand til personer som trenger det, sier Heitmann

Ingen betenkninger med å leve på stønad

Ungdommer

– «Å nave»er jo en grei for dem som er lei skolen. Flere ungdommer mener de har rett på støtte fra NAV hvis de ønsker et års pause fra skolen.

Foto: Magnus Brenna Lund / NRK

Ungdommer som NRK har vært i kontakt med ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger kjenner til «å nave».

Jeg kunne tenke meg et friår, for jeg er skolelei, men jeg er ikke sikker på om jeg skal «nave» eller ikke enda, forteller en skoleelev.

Har du ingen betenkeligheter med å leve på stønad da?

Nei, egentlig ikke. Men det er litt kjipt «å nave» også, for da kommer man ikke tilbake i samme klasse som alle klassekameratene sine når man er ferdig med friåret, forklarer skoleeleven.

Det bør for øvrig nevnes at man må være 18 år for å få økonomiske ytelser fra NAV. Bare i spesielle tilfelle får unge under denne alderen bistand.

Flere saker fra Innlandet