Hopp til innhold

Flere og flere tas for trygdesvindel

Trygdesvindelen viser en kraftig økning. I Hedmark ble det svindlet for 7,6 millioner kroner i fjor. Det er en økning på 4,7 millioner.

NAV-logo

Nav-svindelen økte med 40 prosent i fjor.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

De trygdede i Oppland svindlet for fire millioner kroner mindre enn trygdemottakerne i Hedmark.

– Vil øke kontrollen

Siden 2000 har tallet på ansatte i Nav Kontroll (hele landet) økt fra to til 100.


– Økningen i svindelbeløp og anmeldelser er først og fremst resultatet av systematisk arbeid der vi har prioritert trygd med høyst risiko for misbruk og de større sakene, men det betyr ikke at småsvindlerne slipper unna. Kontrollen vil bare øke i tida framover, sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud ved Nav Forvaltning Hedmark.

I hele landet avslørte Nav trygdesvindel for 190 millioner kroner. 1.358 personer ble anmeldt for trygdesvindel i fjor. Bare siden fra 2010 til 2011 har det vært en økning i antall anmeldelser på 40 prosent.

– Dette er grove forbrytelser mot fellesskapet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Sykepengesvindel for 800 000

Dagpenger representerer over halvparten av de anmeldte sakene i Hedmark, til en verdi av totalt 3,8 millioner kroner. Enslige forsørgere er anmeldt for svindel av over 1,8 millioner. Også sykepenger er en del av Navs satsing, men det er foreløpig kun få saker som har ført til anmeldelse i Hedmark.

- Den største enkeltsaken i Hedmark i 2011 dreide seg om svindel av sykepenger til en verdi av nesten 800 000 kroner, sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud ved Nav Forvaltning Hedmark.

Nav utbetaler hvert år svimlende trygdebeløp. Bare Hedmark utbetalte åtte milliarder kroner i trygder i 2011.

Flere saker fra Innlandet