Underslo også fra Hadeland Energi

Mannen som er tiltalt for å ha underslått over 18 millioner kroner fra Hadeland og Ringerike Bredbånd AS skal også ha underslått penger fra Hadeland Energi.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

ANSATT FLERE STEDER PÅ TROSS AV DOMFELLELSER: Den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd er siktet for å ha underslått mellom 17 og 19 millioner kroner. Han var dømt for økonomisk kriminalitet to ganger før han fikk den betrodde stillingen her.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Styreleder Lars Velsand sier til avisa Hadeland at det dreier seg om et nettobeløp på 360.000 kroner.

Den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike bredbånd AS var ansatt i Hadeland Energi en periode før han begynte i jobben som økonomisjef i 2010.

Underslaget i Hadeland Energi ble oppdaget samtidig som underslaget i Hadeland og Ringerike bredbånd ble avslørt.

– To sider av samme sak

Styreleder Lars Velsand sier dette er to sider av samme sak.

Onsdag 25. juni skal det avholdes generalforsamling i Hadeland Energi. Orientering om økonomisk mislighold, både i HRB og HE, er satt opp som egen sak til det møtet.

Ifølge styreleder Kai Glemmestad i Hadeland og Ringerike Bredbånd holder også HRB generalforsamling førstkommende onsdag. På agendaen står blant annet behandling av granskningsrapporten fra PricewaterhouseCoopers. Denne rapporten ble bestilt kort tid etter at underslaget ble kjent.

Alvorlig rapport

Kai Glemmestad

Styreleder Kai Glemmestad i Hadeland og Ringerike Bredbånd.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Glemmestad sa til NRK Hedmark og Oppland i forrige uke at både ledelse, styret og revisjon i HRB får alvorlig kritikk i rapporten fra PricewaterhouseCoopers etter avsløringen av det store underslaget i selskapet.

Den tidligere økonomisjefen i HRB var tidligere straffedømt for underslag da han ble ansatt i HRB.