Hopp til innhold

Hun er en minoritet i landbruket: – Vår innsats har også betydning

Under 1 av 5 heltidsbønder er kvinner. Bonde Guro Lajord (31) mener det bør legges bedre til rette for kvinner i landbruket.

Under 1 av 5 norske bønder er kvinner

STYRER GÅRDEN: Bonde Guro tror årsaken til at det er så få kvinnelige bønder er sammensatt. Hun mener kvinnedagen er viktig å markere, også for landbruket.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Det er givende. Å dyrke jord, bruke hendene og stelle dyr.

Guro Lajord er deltidsbonde sammen med mannen sin på en gård i Follebu i Gausdal kommune i Innlandet.

Hun er en av relativt få kvinner i dette yrket. 17,3 prosent av bønder er kvinner, ifølge tall fra SSB.

– Jeg kjenner noen kvinnelige heltidsbønder, men det er ikke mange av dem.

Det synes Guro er synd. Hun mener kvinner har en viktig rolle i landbruket.

Guro Lajord, bonde i Follebu på deltid

– Vår innsats har også en betydning, sier bonde Guro Lajord om kvinner i landbruket.

Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Travel hverdag

Andelen kvinnelige bønder i Norge ligger på rundt 6000. Nesten 30.000 er menn. Det viser tall fra SSB.

Bonden tror årsaken til at det er så få kvinnelige bønder er sammensatt.

Hun mener noe av grunnen kan være at vilkårene ikke legger til rette for kvinner i dette yrket. Hun sier det kan være utfordrende å kombinere jobb, barn og gårdsbruk.

– Hvis flere skal drive fullt i landbruket så må man ha økonomi til å gjøre det. Er det lett å få noen til å stelle kua hvis du ønsker deg barn, for eksempel?

Guro Lajord, bonde i Follebu på deltid

Guro forteller at det er travelt å kombinere fjøs, jobb og barn. Men mener selv at hun takler det bra.

Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

– Jeg tenker at kvinner rent biologisk har en større omsorgsevne. Vi er kanskje flinkere til å se dyra. Mange menn er flinke til det også, men jeg tror vi spiller en viktig rolle der.

Håper på jevnere balanse

Bjørn Gimming er leder i Norges Bondelag. Han mener det er altfor få kvinnelige bønder i Norge.

I løpet av de ti siste åra har det blitt flere kvinnelige bønder - med en økning på 2,6 prosentpoeng. Men Gimming mener det går for treigt.

– Jeg tror næringa blir bedre hvis flere kvinner blir bønder. Erfaring fra andre yrker viser at det er en fordel med en balansert kjønnsfordeling.

Tørke - Kiserud gård

– Likestillinga går framover, og jeg håper det blir en jevnere balanse i alle yrker - også vær næring, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Gimming mener det er vanskelig å kombinere det å være bonde med familielivet, og tror i likhet med bonde Guro at dette er mye av grunnen til at mange kvinner velger bort yrket.

– Vi må gjøre mer for å legge til rette med gode velferdsordninger som gjør det mulig å ha fritid og være med familien

– Jeg tror også vi må erkjenne at det ligger noen gamle tradisjoner til grunn som tar tid å snu, sier han.

Noe uenig i statistikken

I 2012 lagde Elisabeth Irgens Hokstad ei gruppe på Facebook som kun kalte «Nettverk for kvinnelige bønder».

Gruppa som begynte som en plattform der hun og noen bekjente kunne diskutere stort og smått innen landbruk, har nå i overkant av 9500 medlemmer.

Elisabeth Irgens Hokstad, Nettverk for kvinnelige bønder

Elisabeth Irgens Hokstad er bonde og grunnlegger av facebookgruppa «Nettverk for kvinnelige bønder».

Foto: Privat

Hun sier mange gårder drives av par, og at gården ofte er registrert på mannen.

– Det er derfor han som kommer med i statistikken. Dette er nok på grunn av tradisjoner som henger igjen.

Men statistikken viser likevel at det er et mannsdominert yrke hvor kvinner har mindre makt siden de ikke står som eier selv, sier hun.

Larvikbonden er enig med lederen i bondelaget om at det er et problem i alle yrker dersom det blir dominert av ett kjønn.

– Det er jo alltid bra med balanse.

Ønsker at datteren tar over gården

Guro Lajord forteller at det er travelt å kombinere fjøs, jobb og barn. Men mener selv at hun takler det bra.

– Jeg liker godt å drive med dyr. Du skaper en egen arbeidsplass. Det du gjør hver dag har direkte innvirkning på resultatet.

Guro har ei datter på to år, som hun håper har en framtid som bonde dersom hun selv vil.

Fredag 8. mars er det kvinnedagen. Guro mener det er en viktig dag for bondeyrket.

– Vår innsats har også en betydning.

Få kvinner i landbruket.

Guro Lajord har både kyr og sauer på gården i Gausdal. Hun håper dattera ønsker å ta over når det blir hennes tur.

Foto: Ruth Barsten / NRK