Hopp til innhold

Ulv skutt i Nord-Fron

Det kommunale jaktlaget i Fron i Gudbrandsdalen skjøt mandag en voksen ulvetispe, som trolig er den samme som ble observert under direkte angrep på en saueflokk samme morgen.

Ulv Steinbudalen

DØD: Det var denne ulven som ble felt i Steinbudalen i Nord-Fron.

Foto: Statens Naturoppsyn

Ulven jaget da en saueflokk, og like etter måtte 3-4 skadde sauer avlives. Kl. 1530-1600 lyktes jaktlaget på 10-15 mann å lokalisere den og komme på skuddhold.

– Vi har funnet nærmere ti sauekadaver, sier viltansvarlig i Nord-Fron, Geir Johan Groven.

Langvarig ulvejakt

Gjennom ca. en måned er det funnet 30-40 kadaver i Sel og Fron. Fylkesmannen ga den første fellingstillatelsen 19. juni, og den er blitt fornyet tre ganger siden. Den nåværende tillatelsen går ut på fredag. Til sammen er 30-40 mann blitt engasjert i ulike faser av ulvejakten.

– Ofte er det årsgamle ulver som står bak slike angrep. Denne ganger er det en tispe som er over to og et halvt år gammel, sier Groven.

Hard kritikk mot forvaltningen

Merete Furuberg

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Kjell Herning / NRK

Tidligere mandag kom Norsk Bonde- og Småbrukarlag med svært hard kritikk mot miljøforvaltningen på grunn av manglende svar på en søknad om å få bruke plotthund ved skadefelling av ulv. Dette en relativt ny rase i Norge, og egner seg særlig under jakt.

7. juli søkte Nord-Fron kommune om å få bruke en slik hund, men har ennå ikke fått svar.

– Dette er helt uakseptabelt. I rovviltforliket heter det at det skal være rask behandling av skadefellingssøknader i beitesesongen, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Plotthund

Plotthund

Foto: Ola Nordhammer

Hun viser også til et annet punkt i rovviltforliket, der regjeringen blir pålagt å "utarbeide konkrete tidsfrister for besvarelse av henvendelser og klager knyttet til skadefelling."

I 2013 søkte Nord-Fron kommune om å få bruke plotthund, men fikk den gang nei fra Miljødirektoratet.

Direktoratet opplyste da at det skulle utredes nærmere om denne typen hunder kan brukes, og at svaret ville være klart senest høsten 2014.

Furuberg publiserte kritikken mot forvaltningen kl. 12.40 mandag. Noen få timer etterpå ble altså ulven felt.

Flere saker fra Innlandet