Ulv kan bli fraktet vekk for andre gang

En genetisk viktig ulv ble fraktet 30 mil fra Elgå med helikopter for å få den inn i ulvesonen. Nå kan den bli fraktet nok en gang etter at den har vandret tilbake til Elgå, og det er søkt om fellingstillatelse på den.

Ulv har tatt Rein i Rendalen.

TRE: Det er funnet tre døde reinsdyr.

Foto: SNO

Den såkalte Elgå-ulven i Engerdal i Innlandet er sett på som så genetisk viktig at miljømyndighetene i november valgte å bedøve den og frakte den med helikopter til Kongsvinger 30 mil unna. Årsaken var at den oppholdt seg i beiteprioritert område og at lisensjakta sto for døra. I sin vandring på veg "hjem" har lisensjakta blitt stoppet i flere områder.

Ble bedøvd og flytta 30 mil – nå er den tilbake

Ulvejakten i Letjenna-reviret stanset – genetisk viktig ulv i reviret

– Må løses raskt

Jo Inge Haugseth er bekymret for reinens framtid.

FORTVILER: Jo Inge Haugseth i Rendalen Renselskap fortviler over at ulven er på ferde i reinflokken.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

I Rendalen og Engerdal har det vært stor frykt for at ulven ville gå løs på reinsflokkene. Og mye tyder på at akkurat det nå kan ha skjedd. I de siste dagene er det dokumentert at tre reinsdyr er tatt av ulv. Det bekrefter Erik Ola Helstad i SNO.

Rendalen Renselskap fortviler. De har rundt 1000 reinsdyr i området der ulven befinner seg.

– Dette må løses raskt og effektivt. Enten må ulven flyttes igjen, eller så må den avlives. sier leder i Rendalen Renselskap Jo Inge Haugseth.

Renselskapet, Elgå reinbeitedistrikt og Sølenkletten Hamnelag har alle søkt om fellingstillatelse på ulven.

De har slitt med ulv tidligere og frykter konsekvensene dersom ulven ikke raskt fjernes.

– Ulv og rein går ikke sammen. Det er det verste rovdyret å ha i nærheten av rein. I Rendalen skal det ikke være ulv. Vi har tro på systemet og forholder oss til at det ikke skal være ulv her, sier han.

Han er sikker på at den er den genetisk viktige ulven som har slått til.

Kan bli aktuelt å flytte

Ulv merket i Engerdal

BEDØVD: Denne ulven ble bedøvd og fraktet 30 mil. Nå er den tilbake.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet bekrefter ar de har fått søknadene, men at de ikke er behandlet enda. Hun vil ikke forskuttere utfallet.

Hun sier at de ser det som sannsynlig at det er den genetisk viktige ulven som har tatt rein.

– Vi har ikke mottatt meldinger om spor av andre ulv i området. Og den oppholder seg fortsatt i området, sier hun.

– Ser dere på muligheten for å flytte ulven igjen?

– Vi følger situasjonen fortløpende, og vurderer løpende flere tiltak. Å flytte ulven på nytt kan være et tiltak som kan bli aktuelt.