– Brukerutvalgets ambisjon er forbilledlig

Psykiatrien er foreslått flyttet fra Reinsvoll og Sanderud til et nytt storsjukehus. Det skaper ulike reaksjoner blant ordførerne i Stange og Vestre Toten.

Nils A. Røhne

Ordfører i Stange, Nils A. Røhne, mener forslaget om å legge ned psykiatrien ved Sanderud og Reinsvoll er framtidsrettet.

Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

– Jeg synes brukerutvalget er forbilledlig i sin ambisjon om å få opp kvalitet og et flott sjukehus for hele Innlandet, kombinert med gode, lokalmedisinske sentre, sier ordfører i Stange, Nils Røhne.

– Framtidsrettet forslag

Forslaget om å legge ned de psykiatriske sjukehusene på Reinsvoll og Sanderud blir tatt svært forskjellig imot av ordførerne i Stange og Vestre Toten.

I går la brukerutvalget i Sjukehuset Innlandet fram en høringsuttalelse om dette for sjukehusstyret. Røhne mener forslaget er framtidsrettet.

Leif Waarum

Ordfører i Vestre Toten, Leif Waarum.

– For å opprettholde dagens nivå bygningsmessig, er det i et tiårsperspektiv nødvendig å investere to milliarder kroner. Det må vi gjøre i et nytt sjukehus.

– Blir skeptisk

Ordfører i Vestre Toten, Leif Waarum, deler ikke kollegaens begeistring.

– Sånn umiddelbart mener jeg det er synd. Det er greit nok at de vurderer en somatisk del, men når de også skal ta psykiatrien, blir jeg mer betenkt.

– Det startet med at de la ned i Hov og flytta det til Reinsvoll, det ble investert en del der. Sikkerhetsposten ble så bygget ut og vi investerte. Og så kommer det en høring om at alt skal samles på storsjukehuset. Da blir jeg skeptisk, psykiatrien bør behandles på en helt annen måte.