Reinsvoll og Sanderud kan bli nedlagt

De psykiatriske sjukehusene Reinsvoll og Sanderud foreslås avviklet og samlet under samme tak som det planlagt storsjukehuset ved Mjøsa.

Sanderud sykehus

Sanderud sjukehus ved Ottestad nær Hamar er ett av to psykiatriske sjukehus som kan bli nedlagt.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

For ett år siden vedtok styret i Sykehuset Innlandet at det skal bygges et storsjukehus et eller annet sted ved Mjøsa. Nå pågår det en høringsrunde om hva som skal skje med de sjukehusfunksjonene som ikke ble vedtatt samlet ved Mjøsa.

Blant disse er altså Reinsvoll og Sanderud.

– Kan bli uoversiktlig

Dette kan ha både positive og negative sider, mener daglig leder i Mental helse i Hedmark, Gry Nørstenget.

– Jeg tror det kan ha sine fordeler, for folk slipper å bli kasteballer. Men jeg ser med bekymring på hvor stort og uoversiktlig det blir hvis alt skal samles under ett tak.

Hun er bekymret for at tilretteleggingen for psykisk sjuke vil bli nedprioritert i et eventuelt storsjukehus.

– Jeg er redd psykisk helse vil drukne, sier hun.

– De fleste vil behandles utenfor sjukehuset

Styret i Sykehuset innlandet jobber nå med planene for resten av spesialisthelsetjenestetilbudet.

Gunn Gotland Bakke

Gunn Gotland Bakke er direktør for psykisk helse i Sykehuset innlandet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Gunn Gotland bakke, divisjonsdirektør for psykisk helse i Sykehuset innlandet, sier at det er hovedsakelig de sjukeste pasientene som er tenkt innlagt på det nye storsjukehuset, ellers vil kommunene og de distriktspsykiatriske sentrene ta over.

– Det er lukkede akuttavdelinger som skal være på sentralsjukehuset, ellers vil de fleste behandles utenfor sjukehuset, sier hun.

Men at de distriktspsykiatriske sentrene får større ansvar for oppfølging av pasientene bekymrer lederen av Mental helse i Hedmark.

– Hvis de distriktspsykiatriske sentrene skal klare dette må de ikke rustes ned, men rustes opp, mener Nørstenget.

Dette blir ikke noe problem, ifølge Sykehuset innlandet. Også distriktspsykiatrien skal bygges ut, sier Gunn Gotland Bakke.

– Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut til å ha det tilbudet vi har planlagt. Man skal kunne komme raskt til, så det blir viktig med god samhandling mellom sentrene, kommunene og sjukehusene slik at pasientene kommer på rett sted med én gang.

Ikke rustet til å ta imot pasienter

Bakke er klar over at forslaget skaper sinne for mange i de etablerte fagmiljøene på Sanderud og Reinsvoll, men forsøker å berolige de som blir berørt.

– Vi skal ikke dytte pasienter på kommunene når de ikke har nødvendig kompetanse.

Det kan bli et problem. For Gry Nørstenget i Mental helse har fått mange tilbakemeldinger fra kommunene, og beskjeden er klar - de er ikke rustet til å ta imot mange psykisk sjuke pasienter.

– Det skal en stor styrking til i kommunene for å kunne ivareta dem både før, etter og i stedet for innlegging. Få kommuner har denne kompetansen i dag.