Trenger fortsatt nye asylmottak

Utlendingsdirektoratet har fått tilbud om 20 nye asylmottak på Østlandet, men regiondirektøren tror behovet er enda større.

Portrettbilde av Siv Kjelstrup.

STORT BEHOV: Regiondirektør i UDI Indre Østland, Siv Kjelstrup, har fått tilbud om flere mottaksplasser på bordet, men behovet for nye plasser er nok mye større, tror hun.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Tilbudet utgjør om lag 3 500 plasser. Nå lyser vi ut mellom 4–6 000 plasser, så vi skulle gjerne hatt flere, men vi kommer langt med disse plassene dersom alle kvalifiserer og vi får avtaler, sier regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI Indre Østland.

Avdelingen har nå fått tilbud om etablering av 20 permanente asylmottak. Kjelstrup mener det er et steg i riktig retning, men at det reelle behovet antakeligvis er mye større.

Antall beboere på asylmottak har nær doblet seg mellom januar og november i år. I november bodde nærmere 8 000 personer i mottak i Oppland, Hedmark, Buskerud og Østfold. Nå gjøres det ukentlige vurderinger av behovet for nye plasser.

– Vi gjør løpende vurderinger av behovet for nye mottak basert på ankomstene.

Det har vært snakket mye om akuttplasser denne høsten, men i dette tilfellet er det mer permanente løsninger som er aktuelle.

– Dette er det vi kaller ordinære mottaksplasser, med de kravene vi stiller til drift av ordinære mottak og med en kontraktvarighet på tre år, med mulighet for forlengelse. Det er dermed en helt annen type innkvartering enn de akutte innkvarteringsstedene, forteller regiondirektøren.