Kan bli langvarige asylmottak

På to måneder er det opprettet 2796 nye mottaksplasser i Hedmark og Oppland som skal gi asylsøkerne midlertidig overnatting. Flere steder kan bli gjort til langvarige asylmottak.

Sølvskottberget

TÅKA LETTER: Etter at lokalene har stått tomme i flere år, blir det mottak for asylsøkere på Sølvskottberget i Øyer fra 15. november.

Foto: Geir Randby / NRK

Fredag ble det klart at UDI har inngått avtale om mottak av asylsøkere både ved det tidligere rehabiliteringssenteret Sølvskottberget i Øyer og den tidligere husmorskolen Bondelia i Gjøvik.

Siden slutten av august er det inngått 19 ulike avtaler om overnatting i 16 kommuner i Hedmark og Oppland. Til sammen gir dette 2796 plasser.

Kan bli permanente mottak

Eiendomsinvestoren Geir Skari har nylig kjøpt den gamle husmorskolen Bondelia i Vardal ved Gjøvik, der det fram til 2007 var videregående skole.

Det er inngått en avtale for to måneder, slik standarden er i de avtalene UDI inngår for midlertidig overnatting. Men UDI har stort behov for mer permanente løsninger, siden strømmen av asylsøkere trolig ikke kommer til å avta med det første.

– Vi ser for oss at etter en kortere periode kan bli ordinær drift på Bondelia, med en avtale på i første omgang tre år, sier Siv Kjelstrup, regiondirektør i UDI.

Anslagene som regjeringen la fram fredag, om at det kan komme mer enn 33.000 nye asylsøkere neste år, antyder at behovet for asylmottak trolig blir stort i flere år framover.

Flyktninger kommer til høyfjellshotell

Se tv-innslag om asylsøkerne på Rondane Høyfjellshotell.

Øyer: Kjøper bygg for å drive asylmottak

Sølvskottberget i Øyer ble nedlagt som rehabiliteringssenter i 2011. Etter et mislykket forsøk på hotelldrift, er eiendommen nå solgt til to investorer fra Gjøvik, Klaus Bratlie og Hans Bernhard Falk. Salget gjennomføres mandag, og allerede 15. november kommer de første asylsøkerne.

– Utgangspunktet er at vi ønsker å drive asylmottak, og vi ønsker en langsiktighet, sier Falk til NRK.

Han sier det er praktiske grunner til at de nå i første omgang har inngått en avtale bare fram til midten av januar.

– Det handler om tidsperspektivet. En søknad om å bli ordinært asylmottak krever mye. Det krever også investeringer i bygget, sier Falk, og viser til at det da blant annet er krav om sprinkleranlegg.

Han sier de likevel ønsker langsiktige avtaler for eiendommen langt oppe i dalsida i Nordbygda i Øyer med plass til 180 asylsøkere. Han vil ikke oppgi kjøpesummen for den store eiendommen.

Det er allerede etablert et midlertidig mottak på Hornsjø Høyfjellshotell med 130 plasser, og Øyer er den kommunen i innlandet med flest nye plasser for midlertidig overnatting (se oversikten over alle overnattingsstedene i faktaboks).

Hornsjø Høyfjellshotell

I FJELLET: Flere av de nye mottakene ligger langt inne i fjellet, som her Hornsjø Høyfjellshotell i Øyer.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX