Hopp til innhold

Store prisforskjeller på asylmottak

Døgnprisen for å ha en asylsøker på et mottak varierer stort. Over 450 kroner skiller Rondane høyfjellshotell og Camp Lillehammer på Nordseter.

Camp Lillehammer

DYR: Camp Lillehammer på Nordseter har den høyeste døgnsummen per plass. Torsdag sto var mange av plassene ledig.

Foto: Geir Randby / NRK

453 kroner skiller på døgnprisen på akuttmottakene Rondane høyfjellshotell og Camp Lillehammer på Nordseter. Mottakene mottar en døgnsum per avtalte plass på mottaket. På Rondane høyfjellshotell er det lagt opp til 260 plasser, og en døgnsum per plass på 396 kroner, noe som vil si en total sum på 102 960 i døgnet.

Christensen

Daglig leder ved Rondane høyfjellshotell har forståelse for at andre akuttmottak tjener mer enn Rondane gjør.

Foto: NRK

Døgnprisen på Rondane høyfjellshotell er svært lav sammenlignet med andre mottak i distriktet. Daglig leder Ole Petter Christensen mener det er to grunner til at de kan tilby plasser til prisen de har gjort.

– Tradisjonelt sett er det veldig rolig hos oss i den perioden fra oktober til februar. I tillegg ønsker vi å bidra i den humanitære krisen vi nå befinner oss i, sier Christensen.

  • Rondane høyfjellshotell: 396 kroner
  • Sølvskottberget i Øyer: 700 kroner
  • Rondablikk høyfjellshotell: 750 kroner
  • Gålå høgfjellshotell og hytter: 800 kroner
  • Camp Lillehammer på Nordseter: 853 kroner

Gjør enkeltavtaler

Rondane Høyfjellshotell

Rondane ligger svært lavt sammenlignet med andre mottak i distriktet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Summen utbetales av UDI, og er avtalt mellom hvert enkelt mottak og UDI.

– Avtalene vi har med mottakene, er kommet fram til gjennom forhandlinger med dem som har tilbytt seg som mottak, sier Siv Kjelstrup, regiondirektør i UDI.

Kjelstrup sier at avtalene som ble gjort tilbake i tid, er dyrere, da det var færre tilbydere på den tiden, noe gjorde at prisen ble høyere.

– Nå har det vært flere tilbydere, noe som har ført til at prisen har blitt presset ned, forteller Kjelstrup.

Portrettbilde av Siv Kjelstrup.

Siv Kjelstrup sier at UDI gjør forhandlinger med hvert enkelt mottak.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Aksepterer at det tjenes penger på mottak

Har du inntrykk av at noen spekulerer i dette markedet nå?

Vi vet at flesteparten av aktørene ønsker et overskudd med å drive et mottak, men det er det også en aksept for. Det viktigste nå er å skaffe plasser til asylsøkerne.

Hva mener du om at det er så stor variasjon i pris?

En av grunnene til at det er ulik pris, er fordi avtalene som er gjort med de enkelte mottakene er ulike. Avtalene forhandles individuelt, og fasiliteter på mottakene vil variere, og dermed vil også prisen variere.

På Camp Lillehammer på Nordseter var det kun rundt 20 flykninger som var stasjonert torsdag, samtidig har de en avtale på å ta imot 105, og får betalt for alle avtale plasser. Det vil si at Camp Lillehammer får betalt for 85 tomme plasser.

– De plassene kommer til å bli oppfylt svært raskt, sier Kjelstrup.

Daglig leder ved Camp Lillehammer på Nordseter har ikke ønsket å snakke med NRK.