Hopp til innhold

Trenden har snudd for hva unge er mest bekymra for

Færre unge er bekymra for klimaendringene. Nå er det de økte prisene som uroer dem mest, ifølge ny undersøkelse. Ola (25) har likevel håp for fremtiden.

Ola Sørlie.

7 AV 10 ER BEKYMRA: Økte priser er nå den enkeltsaken flest unge bekymrer seg for. Ola Sørlie merker at han må prioritere hardt.

Foto: Privat

7 AV 10 ER BEKYMRA: Økte priser er nå den enkeltsaken flest unge bekymrer seg for. Ola Sørlie merker at han må prioritere hardt.

Foto: Privat

25 år gamle Ola Sørlie har god kontroll på egen økonomi. Men studenten merker godt på lommeboka at han har måtte prioritere annerledes den siste tiden.

25-åringen bruker for det meste pengene sine på mat, husleie, strøm, skolebøker og ved.

– Jeg bruker nesten ikke penger på andre ting. Det kan jeg ikke prioritere akkurat nå, sier han.

Les også Yael handlar ikkje i kantina til studentane: – Det går ikkje opp

Yael handler ikke i kantina til studentene.

Dette er topp ti bekymringer

Sørlie er ikke alene i sin aldersgruppe om å kjenne på den trange økonomien for tiden.

En fersk undersøkelse for NHO, gjort av Opinion, viser at økte priser er det som bekymrer de i aldersgruppen 15-29 år aller mest, etterfulgt av og krig og uro i verden.

Bekymringer for klimaendringer har rykket ned til en tredjeplass.

Trenden har altså snudd. Unge er fortsatt bekymra for klimaendringer og ødeleggelse av natur og miljø, men bekymringen topper ikke lenger lista - slik den gjorde i fjor.

«Unge har stått i front for klima i flere år uten å se de store endringene eller forbedringene. Konsekvensen av dette engasjementet, er at de nå kjenner på en følelse av apati og avmakt knyttet til saken. De opplever ikke lenger at tiltakene de selv gjør kan endre verden alene», står det i undersøkelsen.

Isbjørn

FRA KLIMAENDRINGER TIL PRISER: Undersøkelsen viser at signifikant færre enn tidligere bekymrer seg for ødeleggelser av natur og miljø, og klimaforandringer. I 2021 toppet klima, miljø og krig og uro listen for de største bekymringene blant de unge.

Foto: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt

Les også NRK har samlet ekspertens beste sparetips for deg som ønsker å bruke mindre i tiden som kommer

Vurderer å flytte ut

Sørlie bor i Lillehammer, og studerer ved Høgskolen i Innlandet. Han har en inntekt på rundt 10.500 kroner i måneden.

I Lillehammer leier han en bolig sammen med to andre, der han betaler 4200 i husleie og spleiser med de andre på strømmen. Men i år har huseier satt opp leia med 300 kroner.

Derfor vurderer 25-åringen å flytte ut. Å betale strøm, økt leie og ved er ikke lenger økonomisk forsvarlig, mener han.

– Det er ikke lenger lønnsomt å bo der - framfor en studentbolig som har inkludert strøm, forteller Sørlie.

Ola Sørlie.

KUN PENGER TIL DET NØDVENDIGE: 25-åringen har merket seg at økonomien har blitt strammere den siste tiden. Han er student uten jobb, og har ikke mye til overs etter å ha betalt for det mest essensielle. – Spesielt på matvarer har det gått heftig opp på hvor mye jeg bruker hver måned. Også strømregninga, sier Sørlie.

Foto: MIRWAIS MOQUIM

Unges bekymringer for økte priser handler ikke utelukkende om dagens økonomiske tilstand, men også deres fremtidsutsikter.

Mange bekymrer seg for hvordan de økte prisene vil påvirke deres fremtid med tanke på jobb, bolig og familie. Sørlie kjenner seg igjen.

– Det jeg tenker mest på er hvordan kjøp av bolig blir for meg. Det er jeg spent på hvordan blir, sier han.

Er du bekymra for økte priser?

Grunn til optimisme

– Jeg tror at alle kjenner på en uro nå. Det er krig i Europa, ekstremt høye energipriser og stor prisstigning ellers.

Det sier Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

1 av 2 er bekymret for at sin generasjon får det dårligere enn den forrige. Godt over halvparten av de unge i undersøkelsen sier at de viktigste forholdene for en god fremtid er en jobb de trives i.

– Jeg skjønner at de er bekymra ut ifra slik situasjonen ser ut rundt oss nå. Bedriftene melder om dårligere markedsutsikter. Det får alle med seg, og da blir det naturlig at det blir det viktigste fokuset akkurat nå.

Molstad

POSITIV TIL FREMTIDEN: Jon Kristiansen i NHO forstår at de unge er bekymra for økte priser. Likevel tror han de kan se lyst på fremtiden.

Foto: Mats Sparby / NRK

Kristiansen mener likevel at bedriftene er en viktig del av løsningen for unges bekymringer.

– Bedriftene melder til oss at de har et udekket kompetansebehov. Behovet er stort ute i bedriftene. Det går ikke ut på dato.

1 av 3 unge mener også at den teknologiske utviklingen gir grunn til optimisme, forteller Kristiansen.

For 25 år gamle Sørlie virker bekymringen for økte priser og fremtiden bare å være midlertidig.

Han er ikke redd for at krigen og uroen i verden skal gå utover økonomien hans på lengre sikt.

– Det går rundt. Det handler om å prioritere riktig. Jeg er ikke bekymra for at økte priser kommer til å være der for alltid, sier han.

Les også - Toppen på prisveksten er nådd, mener Nordea.