Vil komme til bunns i saken om brødrene på Tolga

Kontrollutvalget i Tolga starter sine egne undersøkelser av hvordan brødrene Holøyen har blitt behandlet. – Hvis det er gjort feil, må kommunen bare si unnskyld, unnskyld og unnskyld, sier lederen i utvalget.

Marit Gilleberg

VIL TIL BUNNS I SAKEN: Marit Gilleberg er leder i kontrollutvalget i Tolga kommune, som nå har startet undersøkelser av saken.

Foto: Anne Næsheim / NRK

I dag torsdag sendte kontrollutvalget i Tolga kommune på eget initiativ brev til rådmannen der de krever svar på flere spørsmål.

De vil til bunns i hvordan brødrene feilaktig kunne bli kategorisert som psykisk utviklingshemmede. De vil vite hvordan rutinene i kommunen var da diagnosene ble stilt i 2013 og hvordan de er i dag.

– Jeg må si jeg er overraska over det som nå har dukket opp, sier utvalgsleder Marit Gilleberg om VGs avsløringer fra den lille Østerdalskommunen.

Tre ganger unnskyld

Brødrene Holøyen hevder de aldri fikk vite at de hadde fått diagnosen psykisk utviklingshemmet. Diagnosene ga Tolga ekstra kroner i kommunekassa gjennom statlige overføringer.

De tre brødrene i 20-30-åra ble satt under vergemål, og mistet styringen over eget liv og egen økonomi.

Etter nye tester tidligere i år, ble det klart at diagnosen var feil for to av brødrene.

Einar og Magnus Holøyen sammen med mamma Liv Melgård

RUNDT KJØKKENBORDET: To av de tre brødrene, Arvid og Magnus, sammen med mor Liv rundt kjøkkenbordet på Tolga i Østerdalen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er en veldig kjedelig sak, spesielt for dem det gjelder og som føler seg overkjørt. Det er særdeles uheldig og beklagelig hvis de har fått feil diagnose. Da er det bare å si unnskyld, unnskyld, unnskyld, sier utvalgslederen.

Gilleberg er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere ordfører i kommunen. Nåværende ordfører Ragnhild Aashaug har ikke villet unnskylde overfor brødrene før saken er gransket nærmere.

– Det er bedre å si unnskyld for mye enn for lite. Hvis det er gjort feil, er det veldig alvorlig for dem det gjelder, sier Gilleberg.

Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga

ORDFØRER: Ragnhild Aashaug har flere ganger sagt at hun ønsker at saken granskes. Hun vil avvente granskingen før hun eventuelt unnskylder overfor brødrene Holøyen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Gransking på gang

Det er også en større gransking på gang, ledet av Kommunaldepartementet. Fylkesmannen i Hedmark leverer sin dokumentasjon fredag, og regjeringen skal da avgjøre hva som skjer med saken videre.

– Det er viktig at vi kommer til bunns i saken. Vår jobb er å se på systemer, rutiner og internkontroll i kommunen, sier Gilleberg.

Ordfører Ragnhild Aashaug har tidligere sagt at hun vil ha alle fakta på bordet.

– Det er bra at kontrollutvalget gjør dette på eget initiativ, det har de full mulighet til, sier Aashaug.

Hun sier de vurderer om kommunen selv skal sette i gang en større gransking av saken.

– Vi avventer og ser om vi trenger å kjøpe inn bistand til en intern gransking. Vi avventer hva det blir til med et statlig tilsyn, sier Aashaug.

Magnus Holøyen utendørs

STEMPLET: Magnus Holøyen (25) har stått fram med sin historie der han feilaktig ble kategorisert som psykisk utviklingshemmet, og deretter satt under vergemål.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK