Tar spesielle hensyn til den tiltalte moren i Valdressaken

Første gang rettssaken ble forsøkt gjennomført ble den tiltalte moren innlagt på sykehus etter et anfall. Denne gangen er det gjort flere tilrettelegginger.

Moren som er tiltalt etter at datteren døde av avmagring, sitter i retten sammen med sin forsvarer

NY RETTSRUNDE: Mora til jenta som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015 og forsvareren hennes møter i retten igjen mandag.

Foto: Tegner: Esther Maria Bjørneboe

Mandag 26. februar gjøres det et nytt forsøk for å gjennomføre rettssaken i tinghuset i Gjøvik. En 46 år gammel kvinne er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt etter at datteren hennes Angelica (13) døde av avmagring på en hytte på Beitostølen.

I april i fjor måtte hovedforhandlingen avbrytes etter bare to dager. Da hadde det allerede vært flere avbrytelser på grunn av hennes helsesituasjon. Det endte med utsettelse av hele saken da den tiltalte kvinnen ble innlagt på sykehus.

Aktor Arne Ingvald Dymve og forsvarer Aasmund Sandland i retten i Gjøvik.

I RETTEN SIST: statsadvokat Arne I. Dymbe (til venstre) og forsvarer Aasmund Olav Sandland.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Alt er bare en vits

Det er knyttet spenning til om rettssaken vil la seg gjennomføre.

– Alt er bare en vits. Det er ingen som tror på meg likevel, har kvinnen uttalt til Dagbladet.

Hennes forsvarer Aasmund Olav Sandland har fått psykolog Atle Austad til å vurdere klientens helsetilstand. Han konkluderte at hun lider av PTSD, posttraumatisk stress, og at det ikke er forsvarlig for henne å møte i retten.

Dette avvises av to andre psykiatriske rapporter. Rettens sakkyndige, psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud, mener at den tiltalte ikke oppfyller kravene til PTSD og at hun vil kunne klare å kontrollere diabetesen sin under hovedforhandlingen.

– Vi håper alle at saken kan bli gjennomført, skriver forsvarer Aasmund Olav Sandland i en e-post til NRK. Han ønsker ikke å si noe om klientens situasjon nå, men viser til at dagsprogrammet under rettssaken vil ta spesielle hensyn.

– Et slakkere opplegg

Aktor, statsadvokat Arne I. Dymbe, opplyser at det er gjort flere tilrettelegginger for at 46-åringen skal kunne gjennomføre hovedforhandlingen.

– Vi har lagt opp til et slakkere opplegg, gitt mer tid til avhør av henne, og også litt kortere rettsdager og flere rettsfrie dager for at man skal lempe på belastningene ved gjennomføringen av saken, sier han.

Statsadvokat Arne i. Dymbe på et møterom.

KRITISK: Mora unnlot å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp, hevder statsadvokaten.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Påtalemyndigheten mener at moren har unnlatt å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling etter at datteren ble utskrevet fra sykehus i februar 2013.

– Hva skjer dersom rettssaken igjen må skyves på?

– Det må vi vurdere konkret der og da, sier Dymbe.

Tiltalte har rett til å være til stede

Saken kan bli utsatt dersom tiltalte ikke møter opp. Knut Kolloen, tingrettsdommer og medlem i Dommernes mediegruppe, sier loven er klar.

– I utgangspunktet har tiltalte en ubetinget rett til å være til stede.

Camilla Lem Heggelund hentes av ambulanse

I BEREDSKAP: Tiltaltes helsetilstand gjorde at ambulansen var i beredskap ved Gjøvik tingrett 25. april 2017.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Straffeprosessloven paragraf 281 slår fast at saken ikke kan fremmes dersom tiltalte har gyldig fravær. Den kan heller ikke gjennomføres uten at tiltalte er til stede i alvorlige saker med en strafferamme på mer enn ett år.

Rettsprinsippet kalles gjerne «kontradiksjonsprinsippet». Tiltaltes rett til kontradiksjon innebærer at ingen skal dømmes uten anledning til å imøtegå påstander, bevis og vitnemål.