Hopp til innhold

Svar fra tre pasienter

Tre personer har til nå gitt samtykke til at Sjukehuset Innlandet kan bli fritatt fra taushetsplikten i saken om snoking i legejournaler.

Sist fredag ble det kjent at en tidligere ansatt er sikta for det som kan være omfattende journalsnoking ved Sjukehuset Innlandet.

Sjukehuset har sendt brev til 145 personer med informasjon om etterforskningen og behovet for samtykke for å gi politiet journallogg.

Kvinna er siktet for brudd på helsepersonelloven og for tjenestefeil.

Det var en pasient som anmeldte vedkommende for urettmessige oppslag i journalen i fjor høst.