Styret har vedtatt nytt storsykehus

Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt å bygge et nytt storsykehus i Innlandet. Alle unntatt et styremedlem mener det er det beste for framtida.

Styret i Sykehuset Innlandet skal si ja eller nei til ett storsykehus i Hedmark og Oppland. Saken behandles i styremøte den 21. juni 2012.

– Det er litt høytid i dette. Det er en milepæl, sier styreleder Bente H. Mejdell.

Men hun sier også at det også bare er starten på mye, det vil si den videre prosessen etter vedtaket.

– Jeg er veldig glad for at styret har fulgt min innstilling, sier sykehusdirektør Morten Lang-Ree.

10 av 11 sa ja

Klokka 16.10 hadde alle styremedlemmene sagt sin mening om innstillingen. Så godt som alle mener altså at det er best å bygge et nytt storsykehus i Hedmark og Oppland i stedet for å beholde de mange mindre sykehusene vi har i dag.

Det er 11 medlemmer i styret og ni av dem sa helt klart ja til nytt storsykehus. En trengte klargjøring av et par punkter før han sa ja, mens en stemte i mot.

Lars Ola Thorud, som er en av fire styrerepresentanter for de ansatte, er bekymret for det store flertallet av vanlige pasienter, med vanlige lidelser.

– De vil nok møte mindre bredde på kompetanse i et storsykehus enn de er vant til, sa Thorud.

Ja fra lederne

Morten Lang-Ree

Både sykehusdirektør og styreleder gjorde det klart helt fra starten hvorfor de ønsket et storsykehus.

Foto: Anne Næsheim

I starten av møtet orienterte sykehusdirektør Morten Lang-Ree om bakgrunnen for saken og om hvorfor administrasjonen har innstilt på at det bør bygges et nytt storsykehus i Innlandet.

Les argumentene hans her: – Pasientene forventer det beste

Styreleder Bente Holm Mejdell åpnet også med å si at hun var for storsykehuset.

– Dagens modell, vil ikke være bærekraftig over tid, sier hun.

Et historisk vedtak

Dette var alternativene styret skulle stemme over:

 1. Dagens sjukehusstruktur opprettholdes, men med bare ett akuttsjukehus for Elverum/Hamar og nytt sjukehus på Sanderud. Gjøvik og Lillehammer blir en divisjon.
 2. Et akuttsjukehus i hvert fylke. Fortsatt behov for funksjonsfordeling.
 3. Et nytt storsjukehus for hele Innlandet nær fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland. Det erstatter de fire mjøssjukehusene.så:

Les også: Skjebnedag for sykehusene i Innlandet

Langt fram i tid

Nå som styret i Sykehuset Innlandet har å bygge et nytt storsjukehus, er det et historisk vedtak.

– Det er litt høytid, sa styreleder Bente H. Mejdell.

Men om det blir en realitet, vet ingen ennå.

– Det er mange hindringer på veien videre, ja. Men det er fattet et prinsippvedtak og det skal det jobbes videre med, sier Morten Lang-Ree.

Nå starter jobben med å utrede konsekvensene og mulighetene.

Det er snakk om en rekke omfattende utredninger, blant annet om infrastruktur, økonomi og geografi.

Usikkert med dagens sykehus

Vedtaket betyr at sykehusene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum skal legges ned og alt samles under et tak nær Mjøsbrua og fylkesgrensa.

Men det skal også være desentraliserte tilbud.

– Vi skal utrede videre hva som skjer med sykehusene i Kongsvinger og på Tynset. Elverum vil også bli vurdert for enkelte tjenester, sier Morten Lang-Ree.

Disse bestemte

 • Bente Mejdell
  Foto: Harald Inderhaug / NRK
  Styreleder Bente Holm Mejdell, Helse Sør-Øst
 • Nestleder Paul Hellandsvik, Stjørdal, Helst Midt
 • Hans Seierstad (Sp), Østre Toten
 • Heidi Anne Birkeland, Oslo
 • Oddny Marie Prytz (H), Løten
 • Dag Erik Pryhn (Ap), Sel
 • Nils Røhne (Ap), Stange
 • Liv Haugli, valgt av og blant de ansatte
 • Ove Talsnes, valgt av og blant de ansatte
 • Lars Ove Fjose, valgt av og blant de ansatte
 • Lars Ola Thorud, valgt av og blant de ansatte

Vedtaket i styret i Sykehuset Innlandet ble gjort med ti mot en stemme.