Hopp til innhold

Stjålet skigard var satt opp ulovlig

Den 120 meter lange skigarden som forsvant ved Skeikampen var satt opp ulovlig. Kommunen kunne derfor ha krevet at den skulle rives, men den jobben har tyvene allerede gjort.

Henning Enerud peker på stedet hvor skigarden stod før den ble stjålet.

BORTE: Henning Enerud peker på stedet hvor skigarden stod før den ble stjålet.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Da Henning Enerud kom opp på hytta ved Skeikampen, fikk han seg en real overraskelse. Den 120 meter lange skigarden var borte og det eneste som stod igjen var portstolpene og litt ståltråd.

Høstferiestemningen fikk seg en knekk for Enerud, men nå viser det seg at den savnede skigarden slett ikke var satt opp i tråd med det eksisterende lovverket.

Var ulovlig

Det har nemlig ikke har vært lov å gjerde inn tomtene før ganske nylig. Skigarden var dermed ulovlig, og kommunen kunne med loven i hånd ha krevet at den skulle blitt fjernet uansett.

– For dette området er det nettopp vedtatt en ny reguleringsplan der inngjerding er lov, men tidligere har det ikke vært lov å sette opp gjerder. Da skigarden ble satt opp, ble ikke regelverket fulgt, sier Torbjørn Furuhaugen, som er leder av teknisk etat.

– Hadde ikke noe valg

Den nye reguleringsplanen tillater hytteeierne å sette opp gjerder på 400 kvadratmeter for å hindre beitedyr å komme inn på området. Henning Enerud hadde en vesentlig større skigard enn 400 kvadratmeter, men så ingen annen mulighet enn å gjerde inn tomta.

– I starten opplevde vi hver gang vi kom hit at beitedyr hadde gjort fra seg på verandaen. Det var tråkket i stykker planker og tygget på hytta. Jeg så ikke noe annet valg enn å sette opp skigarden for å holde dyra vekk, sier han til NRK.

Hytte med skigard i Gausdal

STJÅLET: Slik så det ut på hytta før skigarden forsvant.

Foto: Privat

Han innrømmer at han burde satt seg bedre inn i regelverket, men sier at mange på hytteområdet har sett seg nødt til å gjerde inn tomta for å holde sau og ku unna. Derfor handlet han i god tro, mener han.

– Setter man opp en hytte er det naturlig at man vil verne om verdiene sine. Når beitedyr ødelegger hytta, er det derfor logisk å gjøre noen tiltak. Mange andre her oppe har også satt opp gjerder, så jeg var ikke klar over at dette var ulovlig. Det ble gjort av nødvendighet, forklarer han.

Kan sette opp på ny

Furuhagen sier at kommunen er klar over at det har vært reist mange skigarder på hytteområdet de siste årene og innrømmer at de har hatt problemer med å holde oversikt over utbyggingen. Hvis kommunen ønsker, kan den kreve at skigardene fjernes, og i så måte er jobben allerede gjort hos Enerud.

Men om Henning Enerud velger å søke om å sette opp en ny skigard, vil han få søknaden innvilget uten problemer. Den nye skigarden vil imidlertid bli en god del mindre enn den som er stjålet.

– Dersom han søker om å gjerde inn 400 kvadratmeter er det i tråd med dagens bestemmelser, så det er helt kurant, sier Furuhagen.

Politiet har ikke kommet lengre i etterforskningen av den forsvunne skigarden, og vet ikke hvor den har tatt veien.