Hopp til innhold

- Stemming via nettet øker tilgjengeligheten

Tynset kommune er en av 12 kommuner i Norge som får stemme til stortingsvalget gjennom internett. Nå mener forskere at flere unge velgere også bør få stemme via nettet.

E-valg 9

Forskere mener at flere velgere bør få stemme via nettet, og at dette kan bidra til å øke valgdeltagelsen for studenter og funksjonshemmede.

Foto: Ane Lindahl / NRK

Tynset kommune er den enste kommunen i Innlandet som kan avgi sin stemte ved stortingsvalget gjennom internett. Forskere mener at de unge velgerne også skal få benytte seg av det tilbudet.

Guro Ødegård

Guro Ødegård mener unge velgere bør få stemme via nettet.

Foto: Fotograf Carsten Muller

– Det vi så gjennom evalueringen av forsøket ved lokalvalget i 2011 er at det var en større andel av de unge velgerne som stemte, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Guro Ødegård.

Hun tror spesielt at stemming gjennom internett kan være positivt for dem som er studenter.

– Mange studenter er i en livsfase der de er bosatt i en annen kommune enn der de er folkeregistret, så dette er nok et godt alternativ for dem, fortsetter hun.

Statssekretær i Kommunal og regionaldepartementet, Eli Blakstad mener at stemmegivningen via nettet øker tilgjengeligheten for flere grupper.

– Vi mener jo at dette øker tilgjengeligheten til å velge. Studenter som ikke bor i hjemkommunen sin og ikke minst for funksjonshemmede. Det øker tilgjengeligheten til valg, sier hun.

De som argumenterer mot er blant enn opptatt av å sikre fortsatt hemmelig valg og uavhengig stemmegivning.

Flere saker fra Innlandet

Anna Reistad på Volt CC HAmar

Ekspertanes tips for smart bruk av feriepengane