Hopp til innhold

Steinras på Dovrebanen i Gudbrandsdalen

En stor stein har rast ut og ødelagt skinner og sviller på Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Toglinja er sperret og geolog tilkalt.

Steinen som har rast ned og ødelagt jernbanelinja ved Rosten i Gudbrandsdalen.

STEINRAS: Denne steinen har ødelagt jernbanelinja før den har rullet videre ned på en sti.

Foto: Even Lusæter

Raset har gått på en utilgjengelig strekning ved Rosten mellom Otta i Sel og Dovre.

Strekningen er sperret og vil være det utover dagen.

En geolog må vurdere stedet, opplyser Bane Nor.

– Det som har skjedd er at det har kommet et ras fra sideterrenget og den store steinen som ligger nede i vegen der, den har da truffet skinnegangen. Den har slått skakk ei skinne og knust tre sviller, sier Bjørn Iversen, som er fagleder i Bane Nor.

Nå venter de på en geolog fra Trondheim som skal vurdere om det er fare for at flere steiner kan løsne fra fjellsida.

Fagleder jernbane i Bane Nor, Bjørn Iversen.

VENTER: Fagleder jernbane i Bane Nor, Bjørn Iversen, sier de må vente på geolog før de kan reparere skinnegangen.

Foto: Even Lusæter

Bjørn Iversen sier geologen er ventet i 13-tida i dag.

– Da blir det tatt en vurdering av rasfare og så kan vi begynne med reparasjon. Så har vi sagt en prognose på åpning klokka 18, sier Iversen.

Buss for tog

Det er ingen tog som står fast på grunn av raset.

Men de som skal reise på strekningen i dag må regne med forsinkelser.

En stor stein har rast ned på jernbanelinja og ødelagt skinner og sviller.

Nå jobbes det med å få bussene som allerede kjører i stedet for tog mellom Oslo og Lillehammer til å kjøre videre til Dombås og fra Dombås til Oslo, slik at det ikke blir så mange bytter på passasjerene.

Det sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng.

– Vi jobber med denne løsningen og venter bare på å få flere busser på plass, sier Hilde Lyng.

Togene går som normalt fra Trondheim og fra Lillehammer, men det må altså påregnes forsinkelser på deler av strekningen.

– Vi har mange fulle tog, så vi snakker om mange mennesker som blir berørt i løpet av dagen, sier Hilde Lyng i SJ Norge.

Vurderer risiko

Dag Svinsås i Bane Nor sier steinen har rast i et ulendt terreng. En geolog må vurdere området før andre kan gå inn og se nærmere på skadene.

Det kan ta en stund.

– Raset har gått i et ulendt terreng, så vi må ha geolog på stedet for å vurdere om det kan komme mere stein. Da tilsier erfaringen at det vil gå timer her ja, sier Dag Svinsås.

Politi og vegvesen ved Rosten i Gudbrandsdalen der det har gått et steinras.

Politiet og Bane Nor er på plass i området der steinen har rast ned over jernbanelinja.

Foto: Even Lusæter

Flere saker fra Innlandet