Hopp til innhold

Mener kommunen gjorde feil da de ga grønt lys til å bygge vindmøllepark

Statsforvalteren mener kommunen ga dispensasjon med for dårlig begrunnelse.

Vindmøller i Kjølberget i Våler

KJØLBERGET VINDKRAFTANLEGG: Anlegget ble høytidelig åpnet for to uker siden, 8. oktober.

Foto: Austri vind

I høst ble vindkraftverket som ligger i Kjølberget i Våler satt i full drift.

To uker etter den høytidelige åpningen, sørger Statsforvalteren i Innlandet for at vinden løyer. De mener kommunen gjorde en feil da de sa ja til vindkraftutbyggerne.

Statsforvalteren opphever nå kommunens vedtak om dispensasjon for Kjølberget vindkraftverk.

Omstridt kraftutbygging

Byggingen av vindparken har vært omstridt og påklaga av både naturvernere og lokalbefolkning i flere runder

Klagerne har ment at kommunen ikke fulgte loven da de ga grønt lys til bygging, fordi byggestarten kom i gang for sent.

Ifølge regelverket må byggestart skje innen tre år fra tillatelsen blir gitt.

Våler kommune ga dermed utbygger Austri Vind mulighet til å søke dispensasjon på nytt. Det gjorde de, og kommunen innvilget søknaden.

Under andre gangs behandling stilte nemlig kommunen en del ekstra krav til Austri Vind. Blant annet skulle det installeres radarstyrt varsellys og selskapet skulle bidra økonomisk til vedlikehold av kulturmiljøer knyttet til skogfinnene.

Her mener Statsforvalteren at det ikke er gitt en grundig nok begrunnelse disse vilkårene. Dette må nå kommunen behandle på nytt.

– Ingen konsekvenser

May-Liss Sæterdalen

Ordfører i Våler, May-Liss Sæterdalen.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Ordfører May-Liss Sæterdalen mener at dette ikke får noen konsekvenser for selve driften av kraftverket, som ble startet opp i høst.

– Slik jeg har forstått vedtaket hos Statsforvalteren, kan driften av kraftverket fortsette som før.

Samtidig understreker hun at kommunen nå vil behandle saken på nytt.

– Vi må formulere en bedre begrunnelse og lage en bedre tekst.

Kritisk til saksbehandlingen

Statsforvalteren skriver i sitt vedtak at «det er vanskelig å forstå hvordan kommunen har vurdert de ulike vilkårene.»

Videre at det også er vanskelig å forstå «hvorfor og hvordan kommunen har kommet fram til de konklusjonene de har gjort når det gjelder vilkårsstillelsen.»

Kommunal- og samordningsdirektør Anne Kathrine Fossum hos Statsforvalteren i Innlandet sier at det nå trengs en bedre begrunnelse fra kommunen.

– Er det riktig som ordføreren sier, at driften av kraftverket kan fortsette som før, mens saksbehandlingen pågår?

– Ja, det stemmer.

Hun understreker at Statsforvalteren ikke har tatt stilling til om vilkårene er rettferdige eller gode, men at de blir godt nok begrunnet.

Kommunen utsatt for dobbelt skyts

Våler kommune er i denne saken blitt utsatt for klager fra hver sin kant. Naturvernere har klaget på at tillatelse til kraftverk ble gitt i det hele tatt. Samtidig har altså utbyggeren klaget over at vilkårene for utbygging ble strengere i andre runde.

Den siste utvikling i saken kan føre til nye runder med saksbehandling både her og der. Hvis kommunen kommer med en mer utfyllende begrunnelse, men opprettholder vilkårene, kan utbyggeren klage. Dermed blir det nye runder med ankebehandling.

Høye vindturbiner

Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner som hver er 220 meter høye.

Daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget sier at de nå avventer kommunens behandling av saken.