Sivilombudsmannen: Kommune brøt loven da de godkjente vindkraftanlegg

Vindkraftanlegget på Kjølberget i Våler er nesten ferdig. Men byggestarten skulle aldri vært godkjent. Nå krever naturvernorganisasjon full stopp.

Vindmølletransport til Kjølberget

TRANSPORT: Vindmølletransport til Kjølberget.

Foto: Statens Vegvesen

Spørsmålet har vært om byggingen av vindkraftverket startet innen fristen på tre år etter at det var gitt dispensasjon.

Et flertall i Våler kommunestyre (10 mot 9 stemmer) ga tillatelse fordi de mente påbegynte anleggsveier var å regne som oppstart av selve byggeprosjektet.

Det er ikke riktig, ifølge Sivilombudsmannen:

  • Ombudsmannen har kommet til at kommunestyrets begrunnelse for at dispensasjonen ikke er bortfalt, ikke er rettslig holdbar.
  • Kommunestyret har vist til og vektlagt momenter som ikke er relevante for vurderingen av om tiltaket er «satt i gang» senest tre år etter at dispensasjonen ble gitt.

Forventer byggestopp

Nå forventer naturvernorganisasjonen La Naturen Leve full stopp i byggingen.

– Vi forventer at kommunen nå umiddelbart tar fatt i saken og behandler den i lys av sivilombudsmannens vedtak. Og at man i mellomtiden stopper enhver videre utbygging.

Norges Miljøvernforbund ved steinknusemaskin i Kjølberget.

STOPP: Aksjonister forsøkte å stoppe oppstarten av vindkraftanlegget.

Foto: Privat

Det sier juridisk rådgiver i La Naturen Leve, Vidar Lindefjeld.

Det var naturvernorganisasjonen som meldte saken inn til Sivilombudsmannen. De har hele tiden hevdet at byggingen er ulovlig.

– Det er jo en slags julegave å få medhold i det. Men samtidig er det litt trist fordi utbyggingen har kommet så langt, sier han.

Ordfører: – Kan ikke ta en kamp mot utbygger

Ordfører i Våler, Ola Cato Lie (Sp), har ikke fått Sivilombudsmannens ferske konklusjon på bordet ennå. Men han er klar på at saken er alvorlig, og at den hele veien har vært vanskelig for kommunen.

– Jeg satt ikke i kommunestyret da dette ble vedtatt i forrige periode. Innstillingen fra rådmannen var jo at kommunestyret skulle si nei til å sette i gang. Men det ble nedstemt av et flertall.

Kjølberget vindkraftanlegg, Våler.

SNART FERDIG: Austri Vind sitt vindkraftanlegg på Kjølberget i Våler er snart ferdig, men kan ha blitt bygget uten gyldig tillatelse.

Foto: Austri Kjølberget

Lie sier det er for tidlig å si hvordan Våler kommune skal imøtekomme spørsmålet fra Sivilombudsmannen om hva de skal gjøre med saken.

Men han er klar på at han ikke vet hvordan saken kan reverseres, siden utbygginga av vindkraftanlegget er så godt i gang at han karakteriserer det som nær ferdig.

– Det går kanskje an å stanse det med massive ressurser, men det har ikke Våler kommune. Vi kan ikke ta en slik kamp mot utbygger.

– Vi må ta dette på alvor

Om kommunen nå uansett kommer til å kreve byggestans, siden godkjennelsen deres ifølge Sivilombudsmannen altså er ulovlig, vet han heller ikke.

– Vi må jo på en eller annen måte følge opp, for vi må ta dette på alvor. Men jeg vet ikke hva vi konkluderer med, sier Lie.

Les også: