Sp-nestleder #meetoo-bekymret etter valg

– Denne saken har opprørt mange, og det er lett å forstå at den har en signaleffekt som noen opplever som uheldig. Det sier nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i Senterpartiet om valget av Dag Rønning som gruppeleder i Hedmark Senterparti.

 Anne Beathe Tvinnereim

DÅRLIG SIGNALEFFEKT: 2. nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim er bekymret for signaleffekten ved å velge Dag Rønning til gruppeleder.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Kristiansen Tvinnereim presiserer at partiledelsen ikke har behandlet Rønning-saken, og at det er fylkeslaget som gjør denne typen valg uten innblanding fra ledelsen. Men hun er bekymret for at dette kan ha en uheldig signaleffekt for partiet.

Dag Rønning

TILBAKE I MANESJEN: Tidligere fylkesordfører Dag Rønning i Hedmark ble denne uka valgt til gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget.

Foto: Senterpartiet

Dag Rønning måtte trekke seg som fylkesordfører i Hedmark etter at fylkespartiet hadde fått inn flere varsler om upassende tilnærmelser overfor unge kvinner og mye alkohol. Rønning gikk av som fylkesordfører i januar. Knappe to måneder etterpå er han tilbake med verv i politikken, nå som nyvalgt gruppeleder for fylkestingsgruppa til Hedmark Senterparti.

Kvinnene protesterer

Valget av Rønning har fått Senterkvinnene i Hedmark til å protestere.

– Det kan ikke være sånn at man bare bytter plass i toppen og så er det over. Dette gir et svært dårlig signal om hvordan vi ser på en metoo-sak, sier leder i Hedmark Senterkvinner, Åse B. Lilleåsen.

Hun har flere lokallag i partiet på sin side. Hverken lokallagene til Senterpartiet i Løten, Stange, Ringsaker eller Hamar støtter valget av Rønning.

Åsa Gjestvang

STØTTER VALGET: Fylkesråd Aasa B. Gjestvang.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

En kvinne stiller seg imidlertid bak Rønning. Det er fylkesråd Aasa Gjestvang. Hun mener det er stor forskjell på å være fylkesordfører og gruppeleder, og at Rønning ved å gå av som fylkesordfører langt på veg har fått straff nok.

Emilie Enger Mehl: – Veldig leit for alle parter.

   Generelsekretær i Sp: – Klokt av Rønning å trekke seg.

Kjenner ikke innholdet i varslene

Fylkestingsgruppa som valgte Rønning som gruppeleder mandag skal ikke ha kjent til innholdet i varslene mot Rønning. Det var for øvrig kun menn i gruppa som hadde stemmerett denne dagen. Et kvinnelig fylkestingsmedlem var til stede, men hun var inhabil siden hun var foreslått som nestleder.

Åse B. Lilleåsen

INTERN STRID I HEDMARK SENTERPARTI: Senterkvinneleder Åse B. Lilleåsen advarte mot valget av Dag Rønning, men ble ikke hørt.

Foto: Ann-Kristin Moe / NRK

Senterkvinneleder i Hedmark, Åse B. Lilleåsen sier hun ikke håper dette får betydning for partiets oppslutning, men at hun mener partiet stiller seg laglig til for hogg.

Andre nestleder i partiet sentralt, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim sier dårlig oppførsel ikke skal lønne seg, og at Senterpartiet skal ha en høg etisk standard.

– Vi skal gå foran med et godt eksempel slik at partiet blir et trygt og godt sted å være for alle partimedlemmer, sier hun. Samtidig avviser hun at partiledelsen vil gripe inn.

– Slike valg avgjøres på fylkesnivå, men samtidig må jeg som nestleder få lov til å si at partiet bør ha en tydelig markering av at dårlig oppførsel ikke skal lønne seg, sier nestleder Kristiansen Tvinnereim.

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum om denne saken.