Aasa Gjestvang: – Dag Rønning har tatt sin straff

Fylkesleder i Senterpartiet og fylkesråd Aasa Gjestvang håper det snart blir ro rundt saken om avgått fylkesordfører Dag Rønning.

Aasa Gjestvang

STØTTER RØNNING: Aasa Gjestvang har tillit til at Dag Rønning som leder for fylkestingsgruppa og håper på ro om saken.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det Dag Rønning har gjort er ikke forenelig med å være fylkesordfører, men samtidig mener jeg at det han har gjort ikke er til hinder for at han kan lede fylkestingsgruppa, sier fylkesleder i Senterpartiet og fylkesråd Aasa Gjestvang.

  • Hør radioinnslaget om saken:

Mandag 5. mars valgte fylkestingsgruppa den tidligere fylkesordføreren som gruppeleder, mindre enn to måneder etter at han trakk seg på grunn av varsler om upassende og krenkende adferd.

Fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning (Sp) går av med øyeblikkelig virkning, på grunn varsler om upassende adferd.

Aasa Gjestvang informerer om at Dag Rønning trekker seg.

Møtte motstand

Det er fylkestingsgruppa som selv velger hvem som skal være gruppeleder. De fem politikerne, Dag Rønning inkludert, diskuterte saken og jobben ble gitt til den tidligere fylkesordføreren.

Mari Gjestvang er den eneste i gruppa som sier hun var imot å gi vervet til Rønning på nåværende tidspunkt. Hun presiserer at hun respekterer avgjørelsen som ble tatt av flertallet. Per Martin Sandtrøen som var en av de fem, ønsker ikke å kommentere saken.

Men Senterkvinnene i Hedmark, med Åse Lilleåsen i spissen, gikk tidlig ut og fortalte at de var imot valget. 1. vara til fylkestinget, Olov Grøtting støtter Senterkvinnene og flere av lokallagene i Hedmark har sagt at de mener det er helt feil å gi Rønning et nytt tillitsverv bare sju uker etter at han trakk seg fra det forrige.

Arnfinn Nergård sier han tenkte mye før han bestemte seg,

– Dag Rønning har blitt straffa hardt. Han har tapt anseelse og tillit blant mange. Det er lite rom for skjønn i slike saker og jeg mener at her er det ikke nødvendig å sparke en som allerede ligger nede, sier han.

Han understreker at det er viktig å ivareta varslerne, men at man også må huske at det er en person på den andre siden av saken.

Får støtte

Fylkesleder Aasa Gjestvang har tillit til at Dag Rønning kan gjøre en god jobb for Senterpartiet som gruppeleder på fylkestinget.

– Det han har gjort er uforenelig med vervet som fylkesordfører. Og jeg mener virkelig at vi skal ha sterke krav til en person som har en slik posisjon. Men vi må også vurdere hver sak for seg, sier hun.

På grunn av varslervernet er sakens detaljer i liten grad kjent utenfor en liten krets i fylkeskommunen. Men på direkte spørsmål om hun har tillit til Dag Rønning, svarer hun:

– Det har jeg!