Solslyng fører til store togforsinkelser

Finværet skaper trøbbel for togpassasjerer landet over. Varme togskinner gjør at togene må kjøre i sneglefart på flere steder i Norge.

Jernbaneverket halverer hastigheten på togene etter solsyng på skinnene.

VARME SKINNER: Jernbaneverket gjør daglige inspeksjoner av skinnene, som kan bli opp til 60 grader varme.

Sommerværet har så langt gitt ypperlige forhold for alle som har ferie, men de høye temperaturene er alt annet en ideelt for togpassasjerene.

Solvarmen gjør at stålet i togskinnene utvider seg og endrer fasong. Dette kalles solslyng og konsekvensen er at togene må kjøre mer forsiktig enn vanlig.

– Hittil har vi hatt åtte solslyng og rundt tolv tilløp som vi har fått stanset. Det er nok det dobbelte av hva vi så i fjor, så vi kontrollerer skinnene daglig, sier Jernbaneverkets banesjef i Dovrebanen sør, Bjørn Terje Opsalhagen til NRK.

Dovrebanen stengt

Strekningen Moelv - Lillehammer på Dovrebanen ble mandag kveld stengt på uviss tid mens Jernbaneverket reparerer skinnene.

– Det har oppstått solslyng flere steder på strekningen, og det må repareres fysisk. Det er uvisst hvor lang tid arbeidet vil ta, sier pressevakt Olav Nordli i Jernbaneverket til NTB.

For tiden måler Jernbaneverket temperaturer på skinnene på opp mot 60 grader. Hastighetsreduksjoner er innført på Nordlandsbanen, Dovrebanen og Rørosbanen.

Ettervirkninger av flom

Togene kjører nå på halv fart og forsinkelsene blir store, men på toglinja i Gudbrandsdalen er også ettervirkninger av flommen i 2011 og 2013 med på å komplisere trafikkbildet.

Bjørn Terje Opsahlhaugen

Bjørn Terje Opsahlhaugen er daglig på inspeksjon.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Pukken som stabiliserer skinnene er utvasket og forurenset av jord og slam på deler av Dovrebanen. Dermed blir underlaget ustabilt og gjør skinnene mer utsatt for belastning, forklarer Opsalhagen.

Ber om forståelse

Blir solsyngen riktig ille er det eneste alternativet å kappe skinnene. Da blir det full stopp i trafikken og enda større forsinkelser. Dette håper Jernbaneverket å unngå med å kjøre forsiktig fremover.

– Vi kommer til å opprettholde farstreduksjonen så lenge finværet varer for å belaste skinnene minst mulig. Av sikkerhetshensyn vil vi heller ha forsinkete tog enn å ta noen sjanser, så jeg oppfordrer passasjerene til å være tålmodige, sier Opsalhagen.