Hopp til innhold

Første gang siden 1905: Soldater stopper svensker på grensa

RØGDEN: Det er 115 år siden norske soldater sist sto og voktet grensa mellom Sverige og Norge. I dag fikk noen svensker beskjed om å snu.

HV-soldat Kristian Hagen på kontroll på svenskegrensa i Grue.

SPESIELT: Kristian Hagen er en av HV-soldatene som i dag var på grensekontroll mellom Norge og Sverige i Grue i dag.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det er ganske spesielt å stå her og vokte grensa mot svensker som vil inn i Norge, sier HV-soldat Kristian Hagen som står på post ved Røgden i Grue-Finnskog.

Han er en av 300 HV-soldater som nå bistår politiet i å vokte svenskegrensa. Sist norske soldater voktet svenskegrensa var da Norge løslot seg fra Sverige. Nå er det et virus de kjemper imot.

Skulle bare hente bil

Ved den store innsjøen Røgden i Grue står en patrulje ved en av de 36 grenseovergangene som er mellom Innlandet og Sverige.

Mellom Norge og Sverige er det en 1630 kilometer lang grense, med 71 grenseoverganger. Det var politiet i Innlandet som tirsdag ba om hjelp fra forsvaret til å vokte grensa siden de ikke klarer å ha kontroll med alle overgangene sjøl.

Onsdag ble 300 HV-soldater satt inn for å hjelpe politiet med å holde kontroll på hvem som kommer inn i landet. I første omgang skal de vokte grensa i Innlandet, Trøndelag, Nordland Troms og Finnmark fram til 26. mars. De skal blant annet patruljere med bil langs de mange grenseovergangene mellom Norge og Sverige. Men de er ikke bevæpna.

HV-soldater sendt til grenseoverganger

En svensk dame som var på veg inn i Norge blir bedt om å snu. Hun skulle egentlig bare dra til Gardermoen og hente bilen sin som sto parkert der. Hun hadde ringt svensk politi for å høre om det var mulig, og det trodde de.

HV-soldater stoppet biler fra Sverige

STOPPET: Alle biler fra Sverige ble stoppet av HV-soldater. Noen måtte snu.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Men det var det ikke. HV-soldatene må vennlig men bestemt gi henne beskjed om at hvis hun kjører inn i Norge nå må hun være i karantene i 14 dager. Da snur hun og kjører hjem igjen til Sverige. Bilen på Gardermoen må hun hente senere.

Og nordmenn som er på veg over grensa får samme beskjed.

Unntaket er de som kjører varetransport.

Utfordringen er at de ikke vet hvilke regler som gjelder til enhver tid, sier politistasjonssjef i Kongsvinger Gjermund Thoresen.

Det er strengere regler i Norge enn i Sverige akkurat nå.

Gjermund Thoresen politistasjonssjef i Kongsvinger
Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ved svenskegrensa i Trøndelag, like ved Storlien var også HV-soldater på plass i dag.

De stoppet også mange nordmenn som ikke hadde fått med seg at de ikke kunne reise til Sverige uten å sitte i karantene når de skulle hjem igjen.

Veldig spesielt

HV har trent på grensekontroller med politiet og tollvesenet flere ganger. Men det er første gang det er alvor.

Trusselen nå er et virus ikke personer, men trusselen er reell, sier distriktssjef i HV05 Innlandet, Seming Rusten.

HV er bedt om å bistå politiet hele døgnet fram til 26. mars i første omgang. Harald Sunde som var forsvarssjef fra 2009 til 2013 sier det som skjer nå er helt unikt. Etter at han sluttet i Forsvaret har han engasjert seg i formidling av forsvarshistorie.

Det ikke etter det vært så mange norske soldater på plass for å vokte svenskegrensa siden politikerne valgte å vise militær makt overfor Sverige i 1905, sier han.

Han understreker at dette ikke er et militært oppdrag. Soldatene som står langs grensa er administrativ støtte til politiet. De er under kommando av politimestrene i distriktene mens de nå vokter grensa.

Forsvarssjef Harald Sunde

SPESIELT: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde sier det er spesielt at forsvaret nå trekkes inn for å hjelpe politiet langs grensa.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Utlendinger uten oppholdstillatelse kommer ikke inn i Norge. Og alle som kommer inn skal være i karantene i to uker.

De som ikke skal i karantene er jobbpendlere. Det er veldig mange som bor og jobber på kryss av tvers av grensene.

Myndighetene har frarådet grensehandel, men har ikke ønsket å stenge grensa helt.

Smittevern-professor kritisk: Frykter smittelekkasje fra Sverige

Flere saker fra Innlandet