Hopp til innhold

Sier fra seg ordførerlønna

Overgrepstiltalte Rune Øygard har skrevet til Vågå kommune og beklaget den belastningen som straffesaken har påført bygda. Og han sier fra seg lønna si.

Øygard
Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I et brev til Vågå kommune skriver Rune Øygard at han beklager den store belastningen og det negative fokuset denne saken har påført Vågå.

Vil ikke belaste kommunen

Øygard vil ikke at saken skal medføre økonomiske utfordringer for kommunen og hvis det blir aktuelt med videre permisjon fra ordførerjobben neste år, skriver han at handerfor ikke ønsker å få utbetalt lønn under permisjonen .

«Eg ønskjer ikkje at honoraret mitt skal prioriterast framfor viktige stillinger, tenestetilbod i grendene eller i sentrum eller for kommunen samla sett, eller føre til innføring/auke av avgifter overfor innbyggjarane. Derfor ønskjer eg ikkje utbetalt honorar om permisjon skulle bli aktuelt i 2013.»

Lønn på 600.000

Øygard har hatt full ordførerlønn, som er 600.000 kroner i året, samtidig som han har vært tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel jente.

Tirsdag denne uka fattet formannskapet i Vågå beslutningen om at de bare skal betale en ordførerlønn neste år. Altså at de ikke vil betale ordførerlønn til både Rune Øygard og en eventuelt fungerende ordfører.

Saken skulle behandles på kommunestyremøte den 18. desember, dagen etter at dommen i saken faller. Men nå har altså Øygard kommet til samme beslutning selv.

Takker kommunen

I brevet til kommunen skriver han, at han håper saken blir sluttført med dommen i tingretten, men at han tar høyde for at det også blir en ankesak i lagmannsretten.

Vågå kommune

Kommunehuset i Vågå.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Øygard takker også kommunestyret for en ryddig håndtering av saken.

«Sjøl om eg ikkje søkte om det, gjorde kommunestyret vedtak om å løyve honorar under permisjonstida. Dette har gjort det økonomisk enklare for meg å kome gjennom dei utfordringane som denne vanskelege tida har utfordra meg på, mine næraste og mange andre sidan september 2011», skriver Rune Øygarden i vrevet.

– Har aldri bedt om lønn

Rune Øygard sin forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier at Øygard egentlig ikke har sagt fra seg noe som helst.

– Det har ikke skjedd noe kontroversielt. Da han søkte om permisjon i vår, søkte han ikke engang om permisjon med lønn, men han fikk innvilget det, og det satte han stor pris på, sier Mette Yvonne Larsen.

Mette Yvonne Larsen

Forsvareren til Rune Øygard, Mette Yvonne Larsen, sier Øygard mener kommunens økonomi er viktigere enn ham.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men nå tenker han på økonomien til Vågå kommune.

– Han mener også at økonomien til Vågå kommune ikke tilsier at det skal betales ut to ordførerlønninger neste år. Så hvis det blir aktuelt å søke om permisjon, så er han innstilt på at det skal skje uten lønn, sier Larsen.

Kommunen viktigere enn ham

Mette Yvonne Larsen sier beskjeden til kommunen kommer nå, fordi kommunen skal behandle saken i desember.

– Han synes kommunens økonomi er viktigere enn hans egen situasjon, sier Mette Yvonne Larsen.

Rune Øygard skriver at han registrerer at Vågå kommune står foran et budsjett- og økonomiplanvedtak som utfordrer viktige kvaliteter i Vågåsamfunnet. Da vil han ikke belaste kommunens økonomi ytterligere med eventuelt å få utbetalt lønn under permisjon.

– Kunne tenkt mer på kommunen

Tor Valdvik i Bygdelista er ikke imponert sjøl om Øygard sier fra seg lønnen.

– Jeg reagerer på at han sier at han gjør det på vegne av Vågåsamfunnet. Mitt inntrykk er at han ikke har hatt Vågå-samfunnet i tankene når han har brukt media i denne rettssaken, sier Valdvik.

Han mener Øygard kunne ha gjort mer for å å holøde Vågå-samfunnet utenfor denne saken.